Homepage AVI

Logo AVI verticaal

 
Versturen Afdrukken

Aanbod Aandacht voor iedereen

Hier beschrijft het programma Aandacht voor iedereen (AVI) welke activiteiten in 2016-2017 worden ondernomen.

Programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)

Nieuw programma

Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. 

Betrekken

De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

 

 
Versturen Afdrukken

Handreiking resultaatbekostiging

Manier van sturen op resultaten in sociaal domein

Resultaatbekostiging is een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. In de veelheid van ontwikkelingen rond het inkoopbeleid wordt het steeds belangrijker. Als een manier waarop gemeenten hun opdrachtgeverschap in het sociaal domein kunnen realiseren. Resultaatbekostiging wordt door gemeenten gezien als een manier om meer te sturen op kwaliteit, regie te houden over te behalen resultaten, innovatie te stimuleren en de kosten te beheersen.

Deze handreiking heeft drie doelen:

 
Versturen Afdrukken

Op weg naar de bedoeling van de Wmo

Cliënten en naasten die de transitie van de AWBZ naar de Wmo hebben meegemaakt, vinden dat er meer maatwerk nodig is in de toekomst. Uit eigen ervaring geven ze suggesties voor de verdere ontwikkeling van de Wmo waar gemeenten en Wmo-raden mee aan de slag kunnen.

Cliënten in 12 gemeenten gevolgd: wat betekent de decentralisatie voor hen?

De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ volgt sinds 2013 cliënten in twaalf gemeenten om te zien wat de overgang van de AWBZ-zorg naar gemeenten voor hen betekent. Uit het onderzoek blijkt dat mensen opgelucht zijn als ze hun vertrouwde hulpverleners hebben gehouden, maar ook dat maatwerk nog onvoldoende van de grond komt.

Zorgvragen blijven soms onopgelost door veranderingen in het aanbod van dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp.

Verder gaan gemeenten uit van de inzet van mantelzorgers, maar er is weinig aandacht voor de belastbaarheid van familieleden. En er zijn nauwelijks buren en vrijwilligers die blijvende oplossingen bieden.