Homepage AVI

aandacht voor iedereen

 
Voorlezen

Nieuws

Maximale bestedingsvrijheid voor gemeenten

De decentralisatiebudgetten gaan straks rechtstreeks naar het Gemeentefonds.

 

Logo Zorg verandert.Provinciale bijeenkomsten Zorg Verandert

Belangrijk voor lokale belangenorganisaties, Wmo-raden en hun achterban: Provinciale bijeenkomsten 'Zorg verandert: wat kunt ú doen'.

 

Informatievoorziening VWS over nieuwe Wmo

Voorlichting over Wmo 2015 start eind september. Massamediale campagne in voorbereiding.

 

Cliënten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

AVI interviewde 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers over hun ervaringen met de decentralisatie AWBZ.

 
Voorlezen

Aandacht voor iedereen

Banner AVI-raadpleging.Bent u al geïnformeerd?

Doe mee met cliëntenraadpleging over voorlichting over de overgang van AWBZ-zorg naar gemeenten.

 

Nieuw! Handreiking Wmo-modelverordening

Deze handreiking geeft aandachtspunten voor het beoordelen van nieuwe gemeentelijke Wmo-verordeningen vanuit cliënt- en burgerperspectief.

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?