Homepage AVI

aandacht voor iedereen

 
Voorlezen

Nieuws

Wmo 2015 door Eerste Kamer

Een zeer krappe meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 8 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015. 

 

Informatievoorziening VWS over nieuwe Wmo

Voorlichting over Wmo 2015 start als wet in Eerste Kamer is aangenomen. Er wordt nog gewerkt aan de plannen voor deze voorlichtingscampagne.

 

Cliënten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

AVI interviewde 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers over hun ervaringen met de decentralisatie AWBZ.

 
Voorlezen

Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 33 

Hierin ondermeer aandacht voor de ggz, opinies over knelpunten in uitvoering, en gesprekken met wethouders.

 

De duivel en het detail

Cliëntenperspectief moet meer zijn dan een detail in het gemeentebeleid, aldus Petra van der Horst in haar nieuwe blog. De uitwerking mag zeker geen 'vergeten onderwerp' worden.

 

Nieuw! Handreiking Wmo-modelverordening

Deze handreiking geeft aandachtspunten voor het beoordelen van nieuwe gemeentelijke Wmo-verordeningen vanuit cliënt- en burgerperspectief.

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?