Homepage AVI

aandacht voor iedereen

 
Voorlezen

Nieuws

Meldpunt transities voor Wmo-raden

Bij www.wmomelden.nl kunnen Wmo-raden vragen stellen, knelpunten melden en meningen, suggesties en best practices delen.

 

Handreiking Cliëntondersteuning

Het Transitiebureau Wmo heeft een handreiking voor gemeenten ontwikkeld over de transitie van de cliëntondersteuning. 

 
Voorlezen

Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 28 is uit

Met onder meer drie prikkelende stellingsnames en veel aandacht voor kwetsbare groepen.

 

Nieuw! Kennisdossier Cliënten- en burgerparticipatie

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

 

Nieuw! Factsheet Beschermd wonen

In deze factsheet heeft AVI alle informatie over beschermd wonen op een rijtje gezet voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden.

 

Extra nieuwsbrief: Wmo 2015

In deze extra nieuwsbrief een toelichting op het wetsvoorstel Wmo 2015

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?