Homepage AVI

Logo AVI verticaal

 

Nieuws

Wij zijn druk bezig de website bij te werken. Het kan zijn dat de website hierdoor (tijdelijk) slechter bereikbaar is. Onze excuses hiervoor. Mocht u een niet werkende link treffen of niet kunnen vinden wat u zoekt dan horen wij dat graag via secretariaattransitie1@iederin.nl

Handreiking 'Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo'

Deze handreiking het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Hoe is dat toezicht geregeld en op welke manier kunnen cliënten bij het toezicht betrokken worden?

“Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk”

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

 

Aandacht voor iedereen

Actueel:  Kennisdossier Arbeid door mensen met een Arbeidsbeperking

Het doel van dit kennisdossier is Wmo-raden, Cliëntenraden en belangenorganisaties te informeren over de veranderingen in de ondersteuning van mensen met een beperking op het gebied van arbeid en om hen handvatten te geven voor het beïnvloeden van het beleid van gemeenten.


Actueel: Kennisdossier Jeugd

In dit kennisdossier wordt informatie gegeven over de Jeugdwet en de ervaringen tot dusver in de praktijk. Ook worden er suggesties gegeven.

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?