Homepage AVI

aandacht voor iedereen

 
Voorlezen

Nieuws

Wmo 2015 door Eerste Kamer

Een zeer krappe meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 8 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015. 

 

Informatievoorziening VWS over nieuwe Wmo

Voorlichting over Wmo 2015 start als wet in Eerste Kamer is aangenomen. Er wordt nog gewerkt aan de plannen voor deze voorlichtingscampagne.

 

Cliënten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

AVI interviewde 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers over hun ervaringen met de decentralisatie AWBZ.

 
Voorlezen

Aandacht voor iedereen

Vakantie

Van 1 augustus t/m 24 augustus is het secretariaat van het AVI-programma gesloten. Voor vragen over de website of de nieuwsbrief: Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl

 

De duivel en het detail

Cliëntenperspectief moet meer zijn dan een detail in het gemeentebeleid, aldus Petra van der Horst in haar nieuwe blog. De uitwerking mag zeker geen 'vergeten onderwerp' worden.

 

Nieuw! Handreiking Wmo-modelverordening

Deze handreiking geeft aandachtspunten voor het beoordelen van nieuwe gemeentelijke Wmo-verordeningen vanuit cliënt- en burgerperspectief.

 

Factsheet Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo

Deze leidraad gaat in op de nieuwe taken voor gemeenten m.b.t. cliëntondersteuning. Wat verandert er? Waarom is dat belangrijk voor Wmo-raden en belangenbehartigers?

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?