Homepage AVI

aandacht voor iedereen

 
Voorlezen

Nieuws

Meldpunt transities voor Wmo-raden

Bij www.wmomelden.nl kunnen Wmo-raden vragen stellen, knelpunten melden en meningen, suggesties en best practices delen.

 

Meer duidelijkheid over beschermd wonen

Het kabinet wil nog steeds dat beschermd wonen per 2015 overgaat naar de Wmo. Maar de zwaarste groep cliënten, die zeer langdurend of blijvend aangewezen zijn op intramurale zorg, krijgen een plek in de Wet langdurende zorg (Wlz).

 

Als je boos bent, luistert niemand

Hoe terecht boosheid ook is, in de belangenbehartiging bereik je er weinig mee, aldus Petra van der Horst.

 

Handreiking Cliëntondersteuning

Het Transitiebureau Wmo heeft een handreiking voor gemeenten ontwikkeld over de transitie van de cliëntondersteuning. 

 
Voorlezen

Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 27 is uit

Met onder meer tips voor inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen en een oproep van de Oogvereniging.

 

Nieuw! Kennisdossier Inkoopbeleid

Kennisdossier 'Van beleid naar inkoop' benaderd de inkoop van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente vanuit het perspectief van de cliënt.

 

Extra nieuwsbrief: Wmo 2015

In deze extra nieuwsbrief een toelichting op het wetsvoorstel Wmo 2015

 

Aandacht voor iedereen

Wat heeft AVI te bieden aan Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten?