Homepage AVI

Logo AVI verticaal

 
Versturen Afdrukken

Aanbod Aandacht voor iedereen

Hier beschrijft het programma Aandacht voor iedereen (AVI) welke activiteiten in 2016-2017 worden ondernomen.

Programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)

Nieuw programma

Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. 

Betrekken

De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

 

 
Versturen Afdrukken

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Dat betekent dat politieke partijen in de komende maanden hun verkiezingsprogramma’s opstellen, kandidaat-raadsleden selecteren, verbindingen leggen met burgers en organisaties en zich op allerlei andere manieren voorbereiden op die verkiezingen.

Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar een goede gelegenheid om de politieke partijen en kandidaat-raadsleden te benaderen.

 
Versturen Afdrukken

Einde programma Aandacht voor Iedereen

Aan het eind van het jaar loopt het programma Aandacht voor Iedereen af.

Hier vindt u het rapport over de bijdrage die het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ heeft geleverd aan de ontwikkeling van de collectieve burger- en cliëntenparticipatie op het lokale speelveld. De transitie in het sociale domein bracht veel veranderingen met zich mee. Deze veranderingen overtuigden de landelijke koepelorganisaties, de VNG en het ministerie van VWS ervan dat een ondersteuningsprogramma noodzakelijk was om het lokale en regionale speelveld te ondersteunen.

Dit onderzoeksresultaat geeft weer hoe betekenisvol het programma is (geweest). Ook laat het zien hoe het nu, enige jaren na de transities, is gesteld met de lokale en regionale burger- en cliëntenparticipatie. Tenslotte laat het zien voor welke uitdagingen het speelveld de komende jaren staat.

Dit rapport geeft Wmo-raden, adviesraden sociaal domein, cliëntenraden, ouderenorganisaties, lokale belangenbehartigers, landelijke koepelorganisaties en gemeenten inzicht in waar zij hun focus de komende jaren op kunnen richten.