Homepage AVI

Logo AVI verticaal

 
Versturen Afdrukken

Aanbod Aandacht voor iedereen

Hier beschrijft het programma Aandacht voor iedereen (AVI) welke activiteiten in 2016-2017 worden ondernomen.

Programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)

Nieuw programma

Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. 

Betrekken

De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

 

 
Versturen Afdrukken

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Dat betekent dat politieke partijen in de komende maanden hun verkiezingsprogramma’s opstellen, kandidaat-raadsleden selecteren, verbindingen leggen met burgers en organisaties en zich op allerlei andere manieren voorbereiden op die verkiezingen.

Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar een goede gelegenheid om de politieke partijen en kandidaat-raadsleden te benaderen.

 
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief september 2017

Inhoud

  1. Heel Putten bakt
  2. Heerde: Meedoen is vanzelfsprekend!
  3. Kennisdossier Mantelzorgbeleid door gemeenten
  4. Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning
  5. Signalen / Signalementen

 

1. Heel Putten bakt

Participatieraad Putten zet het VN-verdrag op de kaart

Bij Zorgbelang Gelderland-Utrecht kwam de vraag binnen van Participatieraad Putten voor ondersteuning bij de organisatie van hun Burgerplatformavond. Zorgbelang had namelijk zelf vlak daarvoor een interactieve bijeenkomst voor de eigen achterban georganiseerd rond het VN-verdrag en de raad zocht een spreker.

 
Versturen Afdrukken

Koplopergemeenten cliëntondersteuning gezocht

Staat cliëntondersteuning in uw gemeente hoog op de agenda? Werken inwoners, professionals, vrijwilligers en de gemeente samen om goede cliëntondersteuning van de grond te krijgen? Zitten er in de aanpak mooie vernieuwingen die voor andere gemeenten interessant kunnen zijn? Dan zijn wij op zoek naar uw gemeente. Wij zoeken verspreid over het land  Koplopers cliëntondersteuning.

De cliëntondersteuning is sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 volop in ontwikkeling. Er zijn veel mooie vernieuwingen, maar er zijn ook nog veel verbeteringen mogelijk en nodig.