Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

AVI-cliëntenmonitor

Hoe ervaren burgers die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn de overgang van AWBZ-zorg naar zorg door de gemeente? Wat zijn de ervaringen van hun mantelzorgers en met welke oplossingen kunnen zij zich redden? Vragen van belangenbehartigers en Wmo-raden tijdens de decentralisatie. Het antwoord komt van de AVI-cliëntenmonitor.

Voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er leeft bij minder zelfredzame burgers. Om dat te weten, gebruiken belangenbehartigers en Wmo-raadsleden hun eigen contacten met burgers, cliënten en mantelzorgers. Maar stemt dat lokale beeld overeen met het beeld op landelijk niveau? Waar zitten eventuele verschillen met de situatie in uw wijk, gemeente of regio? Waarover zijn mensen tevreden en welke knelpunten ervaren ze?
Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen die ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, terecht bij hun gemeente. Als gemeenten begrijpen wat er nodig is, kunnen ze dat goed regelen. Om te zorgen dat ervaringen van de mensen die te maken hebben met deze veranderingen worden gehoord en benut, organiseert AVI gedurende de hele transitie- en transformatieperiode de cliëntenmonitor. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan belangenbehartigers, gemeenten en beleidsmakers op zowel lokaal als landelijk niveau.

Cliëntenmonitor 'Zorg naar gemeenten'

Via de AVI-cliëntenmonitor willen we zicht krijgen op de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers. Naast vragenlijsten rondom een bepaald thema via internet, organiseren we persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken in een aantal gemeenten. De vier digitale raadplegingen 'Zorg naar gemeenten' zijn afgerond en het rapport van het vierde verdiepende onderzoek komt binnenkort beschikbaar.

In het verdiepend onderzoek spreken we telkens met ruim 200 cliënten, familieleden en mantelzorgers. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende groepen cliënten. De gemeenten waar zij wonen liggen verspreid door heel Nederland en variëren in omvang van klein, middelgroot tot groot.

Verder lezen