Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Netwerkanalyse

Speciaal voor Aandacht voor Iedereen ontwikkelde Movisie een diagnose-instrument dat Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers ondersteunt bij een goede vertegenwoordiging van kleine, moeilijk te bereiken doelgroepen van de Wmo.

Met de komst van nieuwe groepen in de Wmo, willen Wmo-raden de doelgroepen in de gemeente goed in beeld krijgen. De Adviseurs Versterking Wmo, van het programma Aandacht voor iedereen, kunnen hierbij ondersteunen. De adviseurs kunnen aan de hand van een netwerkanalyse, samen met de Wmo-raad helder krijgen hoe de contacten zijn met verschillende cliëntgroepen. En hoe je nieuwe contacten kunt maken en bestaande kunt verbeteren. Wmo-raden hebben steeds meer behoefte aan zo’n analyse, ook om de eigen rol en positie duidelijk te krijgen.

Het diagnose-instrument is gemaakt voor Wmo-raden. Zij kunnen - met hulp van een adviseur van Aandacht voor Iedereen - ermee in kaart brengen welke Wmo-doelgroep al goed in beeld zijn bij de raad. Ook wordt duidelijk waar kansen zijn voor verbetering en voor onderlinge samenwerking.