Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Hoe vind ik een Adviseur Versterking Wmo?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ kent zo'n 25 ‘Adviseurs Versterking Wmo’. Deze adviseurs zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor Wmo-raden, regionale en lokale belangenorganisaties, en gemeenten.

  naam functie e-mail
       
Foto Jannie Soepboer. Jannie Soepboer adviseur Friesland

soepboer@zorgbelang-fryslan.nl

Foto Andries Kroese. Andries Kroese adviseur Groningen a.kroese@zorgbelang-groningen.nl
Foto Wilfried de Jonge. Wilfred de Jonge adviseur Groningen w.dejonge@zorgbelang-groningen.nl
Foto Alice Makkinga. Alice Makkinga adviseur Drenthe info@alicemakkinga.nl
Foto Gerry Vrielink. Gerry Vrielink adviseur Overijssel g.vrielink@belangenorganisatiesoverijssel.nl
Foto Betty Stam. Betty Stam adviseur Overijssel b.stam@belangenorganisatiesoverijssel.nl
Foto Anne-Wil Lensen. Anne-Wil Lensen adviseur Overijssel a.lensen@belangenorganisatiesoverijssel.nl
Foto Mieke Biemond. Mieke Biemond adviseur Gelderland miekebiemond@zorgbelanggelderland.nl
Foto Henk Beltman. Henk Beltman adviseur Gelderland henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl
Foto Joke Stoffelen. Joke Stoffelen adviseur Gelderland jokestoffelen@zorgbelanggelderland.nl
Foto Stef Harweg. Stef Harweg


adviseur Gelderland
en Utrecht

stefharweg@zorgbelanggelderland.nl
Foto Antoinette Meys. Antoinette Meys adviseur Gelderland antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl
Foto Marjan Maarschalkerweerd. Marjan Maarschalkerweerd adviseur Utrecht

marjanmaarschalkerweerd@zorgbelanggelderland.nl


Trees Flapper adviseur Flevoland t.flapper@cmo-flevoland.nl

 

Foto Yvonne Steemers. Yvonne Steemers adviseur Noord-Holland en Amsterdam ysteemers@zorgbelang-nederland.nl
Foto Esther Anker. Esther Anker adviseur Noord-Holland en Amsterdam eanker@zorgbelang-nederland.nl
Foto Mariëtte Teunissen. Mariëtte Teunissen adviseur Zuid-Holland mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl
Foto Herman Eitjes. Herman Eitjes adviseur Zuid-Holland heitjes@zorgbelang-zuidholland.nl
Foto Arjan de Weger. Arjan de Weger adviseur Zuid-Holland adeweger@zorgbelang-zuidholland.nl
Foto Arthur Jansen. Arthur Jansen adviseur Limburg ajadvies@cuci.nl
Foto JanPeter Hazelaar. JanPeter Hazelaar adviseur Zeeland, Noord-Brabant en Limburg jhazelaar@zorgbelang-brabant.nl
Foto Saskia van den Broek.
Saskia van den Broek adviseur Zeeland en Noord-Brabant svdbroek@zorgbelang-brabant.nl
Foto Gabie Conradi. Gabie Conradi adviseur Noord-Brabant gconradi@zorgbelang-brabant.nl
       
Foto Klaske Bos. Klaske Bos secretariaat
Aandacht voor iedereen

T 030 720 0012
secretariaattransitie1@iederin.nl 
Postbus 1038
3500 BA Utrecht