Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier Arbeid door mensen met een Arbeidsbeperking

Met de vermaatschappelijking van arbeid is het de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking steeds meer een gewone baan krijgen om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkelingen, wat zijn de hoofdlijnen van de Participatiewet, wat is de rol van de gemeente en hoe kunnen cliënten invloed uitoefenen op de uitvoering ervan in de praktijk? Deze vragen worden achtereenvolgens behandeld in dit kennisdossier. Het dossier sluit af met praktische suggesties voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties.