Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo'

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

Met de decentralisatie van taken naar de gemeenten is cliënten- en burgerparticipatie in de gemeenten een belangrijk en actueel thema. Hoe kunnen cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo-beleid? Welke formele vormen van medezeggenschap zijn daarbij gewenst? Hoe kunnen ook minder mondige cliënten en burgers hun stem laten horen of voor hun belangen opkomen?

Kennisdossier

In dit kennisdossier worden verschillende aspecten van cliënten- en burgerparticipatie overzichtelijk behandeld in informatiekaarten. De informatiekaarten zijn los van elkaar te lezen. Elk informatiekaart bevat suggesties om verder te lezen. Ook geven we concrete tips aan Wmo-raden en belangenbehartigers.

Informatiekaarten

De volgende informatiekaarten zijn beschikbaar:

  • Introductie: informatiekaart 0
  • Het dossier start met een overzicht van de verschillende betekenissen van het begrip participatie: informatiekaart 1
  • Hierna wordt de manier waarop lokale cliënten- en burgerparticipatie op dit moment is ingericht beschreven: informatiekaart 2
  • Vervolgens schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot lokale cliënten- en burgerparticipatie: informatiekaart 3
  • De vraag hoe belangenbehartiging door specifieke cliëntengroepen een plek kan vinden in deze ontwikkelingen komt daarna aan de orde: informatiekaart 4
  • De laatste twee informatiekaarten (5 en 6) gaan over de veranderingen in de lokale dialoog en de veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeenten: informatiekaart 5 en informatiekaart 6

Compleet

Dit kennisdossier is samengesteld door Marjoke Verschelling, Karin Sok, Anne Lucassen en Renee Gunst (MOVISIE) in samenwerking met Henk Beltman en Nienke van der Veen (Aandacht voor iedereen).