Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'

Dit kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk.

Dit kennisdossier van Aandacht voor iedereen helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de lokale gevolgen van de landelijke transities in de Wmo ten aanzien van de eerstelijns zorg en ondersteuning in wijken.

Het kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Eerst worden relevante ontwikkelingen over de transities en decentralisatie van zorg en ondersteuning geschetst. Vervolgens beschrijven we de verschillende spelers en de toegang tot de integrale zorg en ondersteuning. Ook geven we enkele voorbeelden van de samenstelling en vormgeving van de teams die de zorg en ondersteuning gaan leveren. Het kennisdossier eindigt met aandachtspunten en inspirerende praktijkvoorbeelden voor Wmo-raden en belangenbehartigers.

Informatiekaarten

De volgende informatiekaarten zijn beschikbaar:

  • Introductie: informatiekaart 0
  • Eerst worden relevante ontwikkelingen over de transities en decentralisatie van zorg en ondersteuning geschetst: informatiekaart 1
  • Vervolgens beschrijven we de verschillende spelers: informatiekaart 2
  • Daarna volgt de toegang tot de integrale zorg en ondersteuning: informatiekaart 3
  • Op de vierde kaart schetsen we hoe sociale wijkteams eruit zien en de mogelijke medewerkers: informatiekaart 4
  • Dan volgen enkele aandachtspunten voor belangenbehartigers en Wmo-raden: informatiekaart 5

Compleet

Dit kennisdossier is samengesteld door Inge Redeker en Barbara de Groen (Vilans) met medewerking van Mieke van der Veer (Salire – content en onderzoek) en Henk Beltman (Aandacht voor iedereen).