Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier Jeugd

Door de invoering per 1 januari 2015 van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en ouders met opgroei- respectievelijk opvoedproblemen. In dit kennisdossier wordt informatie gegeven over de Jeugdwet en de ervaringen tot dusver in de praktijk. Daarna volgt een schets van de regels rond en praktijk van cliëntenparticipatie in de Jeugdwet. Vervolgens komt er een beschouwing met enkele hoofdpunten en dilemma’s rond de jeugdhulp. Het dossier eindigt met suggesties voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden.

Verder lezen