Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Mantelzorg'

Dit kennisdossier zet recente ontwikkelingen rond mantelzorg en gemeentelijke mantelzorgondersteuning op een rijtje en brengt de mogelijkheden van gemeenten om mantelzorg te ondersteunen in kaart.

In het kennisdossier 'Mantelzorg en de Wmo' worden de verschillende aspecten van het samenwerken met en het ondersteunen van mantelzorgers besproken. De ontwikkelingen rond mantelzorg worden op een rijtje gezet en de mogelijkheden van gemeenten om mantelzorg te ondersteunen worden in kaart gebracht. De onderwerpen worden beschreven op een serie informatiekaarten, die los van elkaar te lezen zijn. Ze bevatten onder andere praktische tips voor Wmo-raden en belangenbehartigers.

Inhoud

Het dossier start met algemene informatie over mantelzorg in Nederland, de feiten en cijfers, de beweegredenen en enkele juridische aspecten. Daarna volgt een beschrijving van de rol van mantelzorg in de nieuwe Wmo 2015 en enkele bijzondere groepen mantelzorgers. Verder komt de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners aan de orde en biedt AVI tips voor respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Tot slot komen de mogelijkheden van digitale, informele zorgdiensten aan de orde en geeft AVI goede voorbeelden van mantelzorgondersteuning en -waardering.

Informatiekaarten

Compleet

Dit kennisdossier is samengesteld door Yvonne de Jong en Inge Redeker (Vilans) in samenwerking met Nienke van der Veen (Aandacht voor iedereen) en Wietske Oegema (Mezzo).