Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier ‘Sociale wijkteams’

 

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams nog in ontwikkeling. Andere gemeenten werken er al een tijdje mee. Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit kennisdossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van die sociale wijkteams.

Met de decentralisaties kregen gemeenten de regie over een groot deel van het sociale domein. Sociale wijkteams moeten ervoor zorgen dat burgers passende én samenhangende ondersteuning in hun gemeente krijgen. Verwacht wordt dat een sociaal wijkteam waarin verschillende professionals nauw samenwerken, voordelen heeft boven het los van elkaar opereren van (maatschappelijke) organisaties.

Sociale wijkteams bestaan meestal uit verschillende professionals, de wijkteams zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers en de wijkteams werken in een bepaald gebied. Toch kunnen er grote verschillen bestaan tussen sociale wijkteams. Dit komt onder meer doordat de lokale situatie in gemeenten verschilt. Daardoor kunnen ook de functies van het sociaal wijkteam verschillen.

Wmo-raden en belangenorganisaties kunnen zorgen dat de sociale wijkteams in hun gemeente goed worden vormgegeven en zij kunnen hun stem laten horen als beleid en uitvoering minder goed werkt dan verwacht zou mogen worden. In de laatste twee hoofdstukken vindt u daarop een aantal aandachtspunten die u helpen bij het bepalen van uw visie op sociale wijkteams en tips om effectief mee te denken en te adviseren over de sociale wijkteams in uw gemeente.

Verder lezen