Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid'

 

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen in de Wmo. Ze lijken op elkaar, maar in de praktijk worden ze op heel verschillende manieren gebruikt. In het vijfde AVI-kennisdossier leggen we uit wat de begrippen betekenen.

In het nieuwe kennisdossier van het programma Aandacht voor iedereen bespreken we vier belangrijke termen uit de Wmo: zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
In de praktijk is niet altijd helder wat er met deze vier begrippen wordt bedoeld. Daarom leggen we in het dossier de begrippen uit. Zo weten Wmo-raden, regionale en lokale belangenbehartigers en cliëntenorganisaties hoe ze gebruikt worden. Maar we geven ook handvatten zodat Wmo-raden, belangenbehartigers en cliëntenorganisaties kunnen nagaan of het gebruik van de begrippen in de praktijk wel goed gebruikt worden. Leidt het tot voldoende keuzevrijheid voor cliënten en burgers? Blijft er ruimte om de eigen talenten en mogelijkheden te ontplooien? Zijn er voldoende kansen om mee te doen en bij te dragen aan de samenleving?