Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Kennisdossier 'Zelfredzaamheid'
Versturen Afdrukken

Kennisdossier: ‘Zin in zelfredzaamheid’

 

Er is een nieuw kennisdossier van het programma Aandacht voor iedereen. Dit kennisdossier gaat over zingeving en welbevinden in de Wmo. Het is ontwikkeld door het kennisinstituut Vilans.

Cover Kennisdossier Zingeving.De Wmo heeft tot doel de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals helpt om een betekenisvolle invulling aan deze Wmo-doelen te geven. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden. Denk bij bronnen bijvoorbeeld aan relaties, hobby’s of vrijwilligerswerk. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee de eigen regie: cliënten kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen.

In het kennisdossier 'Zin in zelfredzaamheid - Zingeving en welbevinden in de Wmo' wordt beschreven dat aandacht voor zingeving in de Wmo:

  • noodzakelijk is om te zorgen dat cliënten betekenisvol kunnen participeren, gebruik kunnen maken van hun eigen en elkaars kracht en na verlies en rouw toch weer verder kunnen;
  • nodig is om mantelzorgers en vrijwilligers goed te begrijpen en begeleiden;
  • belangrijk instrumentarium is voor professionals om cliënten te ondersteunen bij participatie en zelfredzaamheid, en hun eigen kracht te stimuleren.

Het kennisdossier is bedoeld als hulpmiddel voor leden van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers. Het is een aanmoediging om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over de speciale aandacht die zingeving binnen de Wmo vraagt. In het kennisdossier staan tips voor Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers om het thema zingeving in het gemeentelijke beleid en in de lokale uitvoering van de Wmo te borgen. In het dossier staan bovendien veel goede voorbeelden en succesvolle aanpakken rond zingeving uit de praktijk.