Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Meer dan 1200 AVI-bijeenkomsten

 

Aandacht voor iedereen heeft de afgelopen jaren zeker 1200 verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Met succes. De deelnemers zijn zeer positief over de resultaten. In deze nieuwsflits vragen we aandacht voor enkele bijeenkomsten die in het komende najaar zullen plaatsvinden.

In de afgelopen drie jaar heeft het programma Aandacht voor iedereen een groot aantal verschillende soorten bijeenkomsten georganiseerd. Vaak gebeurde dit in nauwe samenwerking met andere partners, zoals het Transitiebureau, patiëntenorganisaties of Wmo-raden.

De deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn over het algemeen zeer positief over de resultaten. Niet alleen omdat de feitelijke informatie die wordt gedeeld, belangrijk en bruikbaar is. Maar ook vanwege de mogelijkheid die deze bijeenkomsten bieden om regionaal verbindingen te leggen en om ervaringen en gedachten uit te wisselen. 

In deze extra AVI-nieuwsbrief vragen we aandacht voor enkele bijeenkomsten die Aandacht voor iedereen de komende maanden samen met andere organisaties organiseert.