Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 02 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

Programma 'Aandacht voor iedereen'

Informatiebijeenkomsten transitie AWBZ-begeleiding

 

 

Geachte,

Graag nodigen wij u voor een van de 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo. De bijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen.

Bijpraten over de transitie

Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen. De komende jaren verandert de Wmo ingrijpend. Gemeenten krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers omdat extramurale begeleiding uit de AWBZ overgaat naar de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met de nieuwe groep burgers die onder de Wmo gaat vallen.
Programma 'Aandacht voor iedereen' zorgt dat u als belangenbehartiger of lid van een Wmo-raad goed geïnformeerd bent en dat u samen uw krachten kunt bundelen in het gesprek met gemeenten. Alleen zo komen gemeenten tot een lokaal Wmo-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.

Informatiebijeenkomsten

Om u bij te praten over de transitie en om de ondersteuningsactiviteiten van het programma toe te lichten, organiseert programma 'Aandacht voor iedereen' 24 informatiebijeenkomsten voor belangenbehartigers, leden van Wmo-raden en cliëntenraden van instellingen. U krijgt niet alleen de laatste informatie over de transitie, maar ook de achtergronden worden belicht. Aan de orde komen zaken als:

  • Achtergronden AWBZ Transitie. Wat betekent de transitie voor gemeenten? Wat zijn de gevolgen voor cliënten?
  • Wat is de stand van zaken? Welke processen lopen er op dit moment?
  • Welke ondersteuning biedt programma 'Aandacht voor iedereen' en welke ondersteuning biedt het transitiebureau van VWS/VNG?
  • Wat zijn de effecten van de transitie voor specifieke doelgroepen (workshop).

Tijd en plaats

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in heel Nederland. Alleen in de provincie Limburg wordt de voorlichting op een andere manier vormgegeven. Over data en locaties in andere gemeenten volgt later meer informatie.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor een bijeenkomst bij secretariaattransitie1@iederin.nl onder vermelding van naam, functie, organisatie, e-mailadres, telefoon en of er specifieke voorzieningen nodig zijn (rolstoelgebruiker e.d.). Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin locatie, adres, tijdstip en programma. Deze brief is tevens uw toegangsbewijs. Meld u snel aan want vol is vol.

Aandacht voor iedereen

Programma 'Aandacht voor iedereen' wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. 'Aandacht voor iedereen' werkt nauw samen met het transitiebureau van VWS/VNG.
Het programmasecretariaat is te bereiken via secretariaattransitie1@iederin.nl, T 030 720 0012. 

Logo CG-Raad Logo CSO Logo Koepel Wmo-raden Logo LPGGz Logo Mezzo Logo NPCF
Logo PerSaldo Logo Platform VG Logo VCP Logo Viziris Logo Zorgbelang Nederland