Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 2 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

Nieuwsbrief 2 - Aandacht voor iedereen

 

 

Geachte,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het programma Aandacht voor iedereen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, feiten en cijfers, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden over de ontwikkelingen in de Wmo.
Zoals u weet is op 5 juni het voorstel tot wijziging van de Wmo controversieel verklaard. Dat betekent dat de plannen voor de transitie van extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo pas na de verkiezingen door de Tweede Kamer behandeld worden.
We weten nog niet wat de gevolgen zullen zijn voor het programma Aandacht voor iedereen. Net als de VNG verwachten we echter dat de decentralisatie van de AWBZ wordt doorgezet: er is een breed politiek draagvlak voor. De komende weken bespreekt het ministerie van VWS met alle betrokken organisaties hoe de Wmo verder versterkt kan worden en hoe deze organisaties zich kunnen voorbereiden op eventuele toekomstige taken. Tot die tijd werkt het programma gewoon door.
Zodra wij meer kunnen vertellen over de toekomst van programma Aandacht voor iedereen, ontvangt van ons direct bericht.

Met vriendelijke groet,

Petra van der Horst,
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud 

 

Informatief

 

Krijgen jongeren met licht verstandelijke beperking betere begeleiding door gemeente?

Foto studenten HAN.Mensen hebben zorgen over de begeleiding als deze over gaat naar de gemeente. Maar ze zien ook kansen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Studenten interviewden jongeren met een licht verstandelijke beperking, ouders, beleidsmedewerkers en een gemeente. Een aanbeveling: investeer in kennis over de doelgroep en ga uit van de behoefte van de cliënt. Lees verder...

 

 Activiteiten

 

Impressie van de informatiebijeenkomsten

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ organiseerde al een groot aantal informatiebijeenkomsten. Bedoeld voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers. De bijeenkomsten worden druk bezocht, de informatie zeer gewaardeerd. Iedere bijeenkomst is weer anders, afhankelijk van de vragen van de aanwezigen. Lees verder...

Activiteiten van de adviseurs toerusting

De adviseurs toerusting van Aandacht voor iedereen zorgen er voor dat Wmo-raden en belangenorganisaties goed geïnformeerd en geadviseerd worden over de transitie van AWBZ-begeleiding naar Wmo. De activiteiten die ze daarvoor ondernemen, moeten aansluiten bij de lokale en regionale processen. Dat maakt dat de adviseurs toerusting met zeer uiteenlopende zaken bezig zijn. Lees verder...

Aandacht voor iedereen in Limburg

Het programma Aandacht voor iedereen is inmiddels in heel Limburg onder de aandacht gebracht. De adviseur toerusting werkt er nauw samen met het Huis voor de Zorg, een provinciale zorgorganisatie. Zij organiseren samen de informatiebijeenkomsten voor Wmo-raden en belangenorganisaties. Ook werken zij samen aan het informeren van specifieke doelgroepen die met de transitie te maken krijgen. Lees verder...

Informatiebijeenkomsten Aandacht voor iedereen: wanneer en waar?

Op dit moment zijn al 20 van de 24 informatiebijeenkomsten van Aandacht voor iedereen bekend. In Limburg wordt de voorlichting aan Wmo-raden en belangenorganisaties over de transitie AWBZ-begeleiding, anders vorm gegeven. Lees verder...

 

 

Nieuws

 

Staatssecretaris gaat initiatiefwet Wmo toch tekenen

Het kabinet gaat het initiatiefwetsvoorstel over verplichte aanbesteding huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toch tekenen. Lees verder...

Algemene Rekenkamer toetst berekening Wmo-budget voor begeleiding

De Algemene Rekenkamer heeft de berekening van het budget dat voor begeleiding naar de gemeenten moet worden overgeheveld getoetst. Dit in opdracht van de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Rekenkamer concludeert dat enkele aannames onduidelijk en onvoldoende onderbouwd zijn. Lees verder...

‘Goed voor Elkaar’ over transitie AWBZ

Met het programma ‘Goed voor Elkaar’ willen VWS en Movisie gemeenten stimuleren en inspireren om invulling te geven aan prestatieveld 4 van de Wmo (mantelzorg en vrijwilligerswerk). Onlangs was in Utrecht, in het kader van Goed voor Elkaar, een brainstorm over dit prestatieveld en de transitie van AWBZ-begeleiding. Lees verder... 

 

 

Signalering

 

Omslag brochure KantelenKantelen en de kracht van de eenvoud

Een boekje met succesvolle praktijkvoorbeelden over het kantelingsproces bij gemeenten. Een kwestie van kleine stappen, leuke initiatieven en onderling vertrouwen. Lees verder...

Omslaag handreiking BUUV.Bewoners helpen elkaar via buurtmarktplaats BUUV

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van drie wijken in Haarlem. BUUV brengt vraag en aanbod van hulp bij elkaar, zonder dat daar gelijk iets tegenover staat. Volgens de gemeente Haarlem past de buurtmarktplaats goed in de Kanteling. Lees verder...

Onderzoek naar de overheveling inloopfunctie ggz naar gemeenten

Moeten de middelen voor de inloopfunctie ggz straks via de centrumgemeenten worden verdeeld of via alle gemeenten? VWS liet onderzoek doen naar deze vraag. Lees verder...

Omslag factsheets VNG.Factsheets VNG: Samenhang tussen decentralisaties

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft factsheets uitgebracht over de samenhang tussen de drie decentralisaties. Lees verder...