Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 10 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 10 - Aandacht voor iedereen

Geachte lezer,

Voor u ligt alweer de tiende nieuwsbrief van het programma Aandacht voor iedereen. Een mijlpaal dus voor het programma van de patiënten- en consumentenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. In Aandacht voor iedereen werken deze elf organisaties samen om u zo goed mogelijk te informeren over de decentralisaties in het sociale domein. En daar gaan zij de komende twee jaar mee verder.
De nieuwsbrief is bedoeld om u informatie aan te reiken die u kunt gebruiken bij het goed vormgeven van de lokale samenwerking van Wmo-raden, cliëntenraden, belangenbehartigers en gemeenten. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen welke ondersteuning Aandacht voor iedereen daarbij kan bieden.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

 

Informatief 

“Mensen komen nu zelf met oplossingen”

Larikslaan 2 LeusdenIn Leusden treedt de overheid terug en spreken burgers elkaar aan op de eigen mogelijkheden. Dat komt doordat de Wmo werd gebruikt om Larikslaan2 te realiseren: één plek waar mensen met al hun vragen over welzijn, zorg en wonen terecht kunnen. Wethouder Tijs Rolle, Cor Pitlo van cliëntenorganisatie ‘de Duwgroep’ en beleidsmedewerker Zorg en Welzijn Mark Leegwater delen hun ervaringen. Lees verder…

Wmo-raden functioneren beter maar zijn er nog niet

logo koepel wmo-radenUit onderzoek van de Koepel van Wmo-raden blijkt dat Wmo-raden anno 2012 beter functioneren. Zij zijn meer zelfbewust en bereiden zich voor op de toekomst. Wel blijft er werk aan de winkel als het gaat om het contact met de gemeente en met specifieke doelgroepen. Lees verder…

Kwartier maken voor mensen met een verstandelijke beperking

mensen van stichting Prisma AmsterdamStichting Prisma in Amsterdam wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen aan sportclubs en sociaal-culturele activiteiten in gewone vrijetijdsinstellingen. Een ‘kwartiermaker’ ging hier mee aan de slag. Lees verder…

De kwetsbaarheden van migrante ouderen

hindoestaanse vrouwen _Noom Op dit moment leven er ruim 200.000 migrante ouderen in Nederland en dit aantal verdubbelt in tien jaar. Migrante ouderen vormen een kwetsbare groep mensen, onder andere vanwege cultuurverschillen en hun financiële positie. Toch hebben ook zij zorg en ondersteuning nodig. Hoe krijgen Wmo-raden, beleidsmedewerkers en professionals van zorg- en welzijnsinstellingen meer inzicht in deze belangrijke groep mensen. Lees verder…

 

Activiteiten

Aanbod Aandacht voor iedereen verder uitgebreid

De Adviseurs Versterking Wmo kunnen Wmo-raden, cliëntenraden, lokale en regionale belangenbehartigers en gemeenten helpen bij de voorbereiding op de komende decentralisaties. Dit aanbod van programma Aandacht voor iedereen is wederom verder uitgebreid. Adviseurs doen meer als het gaat om bijvoorbeeld eigen kracht van burgers en specifieke doelgroepen. Lees verder…

Adviseurs Versterking Wmo aan het woord

Wat komen de adviseurs Versterking Wmo tegen in hun werk voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties? Wat vragen raden en organisaties van hen en hoe geven de adviseurs daar gehoor aan? Dat vertellen de adviseurs zelf in een serie artikelen die in de komende nieuwsbrieven verschijnt. Als aftrap de verhalen van drie adviseurs. Over intensieve discussies over trends in de toekomst, over het in contact komen met specifieke doelgroepen en over het luisteren naar en spreken met mensen van vlees en bloed. Lees verder…

 

Signalering

Meer support voor mensen met grotere zorgbehoeften

boekje supportgericht werkenMet de overheveling van nieuwe functies vanuit de AWBZ naar de Wmo, krijgen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen. Het boekje ‘Supportgericht werken in de Wmo’ beschrijft een manier van werken met mensen die een grotere zorgbehoefte en een klein netwerk hebben. Een uitgave van de Wmo-werkplaatsen en MOVISIE. Lees verder…

Handreiking over participatie moeilijk bereikbare groepen

boekje bouwstenenDe handreiking ‘Bouwstenen voor een goed gesprek’ geeft tips om het contact met cliënten uit moeilijk bereikbare groepen te verbeteren. Lees verder…

Bouwen op de kracht van burgers

boekje bouwen op de kracht van burgers De VGN-notitie ‘Bouwen op de kracht van burgers’ geeft informatie over de werkwijze van gemeenten in de aanpak van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd. De eigen kracht van burgers en hun omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Lees verder…

Studiedag over de praktijk van de burger als zorgvrager

Wat kan en moet de gemeente met klachten van Wmo-cliënten? Daarover gaat de studiedag van Zorgbelang Noord-Holland en de Stichting Kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg. Tijdens de bijeenkomst wordt de praktijk van de burger als zorgvrager vanuit verschillende invalshoeken belicht. Deze landelijke studiedag is op 15 november in Nieuwegein. Lees verder...

 

Nieuws

Kerken meer zichtbaar door de Wmo

kerkKerken zijn meer zichtbaar geworden door de Wmo. Ze zijn interessant door de maatschappelijke betekenis van hun activiteiten en de kwaliteit van hun werk, de groepen die zij bereiken, de vrijwilligers en – in mindere mate – de gebouwen. Het vraagt echter nog wel om een vertaalslag om kerkelijk werk met de Wmo te verbinden. Dit concludeert professor doctor Herman Noordegraaf, in een onderzoek naar de rol van kerken in de eerste vijf jaren Wmo. Lees verder...

Gemeenten hebben onvoldoende zicht op nieuwe zorgtaken

Gemeenten hebben nog onvoldoende zicht op hun nieuwe zorgtaken. Ook weten gemeenten niet precies wat de financiële gevolgen van de nieuwe taken zijn. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC en de beroepsvereniging van gemeentesecretarissen VGS. Slechts voor één derde van de ondervraagde gemeentesecretarissen is duidelijk wat zij nu al moeten doen op het terrein van lokaal gezondheidsbeleid. Lees verder...

Overbetuwe krijgt meer Wmo-kosten door stijging 75-plussers

Uit het rapport ‘Wmo-voorzieningen 2012’ blijkt dat de gemeente Overbetuwe minder uitgeeft voor bijna alle Wmo-voorzieningen dan andere gemeenten. In de toekomst zullen de kosten echter aanzienlijk stijgen door een grotere toename van het aantal 75-plussers in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente Overbetuwe heeft advies gevraagd aan de Cliëntenraad Wmo. Lees verder...

Lelystad en MEE IJsseloevers gaan samenwerken rond Wmo

De gemeente Lelystad en MEE IJsseloevers gaan samenwerken op het terrein van de Wmo. Hiermee willen MEE en de gemeente de participatie en de zelfredzaamheid van mensen met een (verstandelijke) beperking of een chronische ziekte bevorderen. Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.