Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 11 - Aandacht voor iedereen

 

Extra nieuwsbrief 
Aandacht voor iedereen

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief over het regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’. In deze elfde nieuwsbrief leest u meer over de plannen rond de decentralisaties, over de taken die gemeenten erbij krijgen en over het tempo waarmee de decentralisaties zullen worden uitgevoerd. Daarmee laten we zien wat het regeerakkoord betekent voor Wmo-raden, belangenbehartigers en cliëntenraden.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud extra AVI-nieuwsbrief

“Het coalitieakkoord is klaar, maar waar is de burger?”

Column van Hans Martin Don over het regeerakkoord en de gevolgen voor het lokale speelveld. Lees verder…

Wat zegt het regeerakkoord over de decentralisaties?

Het kabinet VVD-PvdA gaat verder op ingeslagen weg: meer taken bij de gemeente, meer verantwoordelijkheid voor de burger. Op het sociale domein - Wmo, Wsw, jeugdzorg - wordt een aantal forse wijzigingen doorgevoerd. Aandacht voor iedereen laat zien wat de nieuwe taken en opdrachten worden voor gemeenten en wat er verandert voor burgers. Lees verder…

Reacties op het regeerakkoord

De commentaren van de landelijke organisaties die samen het programma AVI vormen, lopen van matig positief over de uitgangspunten van het regeerakkoord tot grote zorgen over de uitvoering. Er komen veel extra taken bij de gemeenten terwijl er tegelijkertijd minder budget beschikbaar komt. Lees verder...

Commentaar VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat in haar commentaar onder meer in op de gevolgen voor de Wmo, de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ en op de financiële consequenties van het regeerakkoord. Lees verder…

 

Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.