Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 12 - Aandacht voor iedereen

 

Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief van het programma Aandacht voor iedereen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, feiten en cijfers, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden over de ontwikkelingen in de Wmo.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

  

Inhoud

Informatief

 

De rol van cliëntenraden in het Wmo-speelveldFoto suzanne klein schippers.

Steeds vaker laten cliëntenraden van zorginstellingen zich informeren over de Wmo, de decentralisaties en de Kanteling. Met name over wat al deze mooie beleidstermen voor effect hebben op hún cliënten. AVI-adviseur Suzanne Klein Schippers vertelt over haar ervaringen met cliëntenraden in Noord-Holland. Lees verder…

Cliëntenraden en gemengd zwemmenvoorkant clipper nieuwsbrief

Het boekje ‘Gemengd zwemmen’ van stichting CliP, gaat over het samengaan van cliëntenraden. Dit als gevolg van de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Het boekje geeft tips, praktijkvoorbeelden, kansen en bedreigingen. Lees verder…

Winst door verbindenvoorkant winst door verbinden

Met de nieuwe decentralisaties krijgen gemeenten te maken met meerdere regelingen voor werk, activering en maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare burgers. Het maken van verbindingen biedt kansen voor een betere ondersteuning van mensen bij het meedoen in de samenleving. Radar, het bureau voor sociale vraagstukken, deed verkennend onderzoek naar de regelingen en naar de mogelijkheden voor verbindingen. Lees verder…

Lichte zorgvormen in eigen omgeving

In januari worden lichte zorgzwaartepakketten georganiseerd in de eigen omgeving. Lees verder…

 

Activiteiten AVI

 

“Het gaat vaker over de rol en positie van de Wmo-raad”wietske dekkers

Wietske Dekkers is Adviseur Versterking Wmo in de provincie Zuid-Holland. Zij ondersteunt en begeleidt Wmo-raden en lokale belangenorganisaties vanuit het programma Aandacht voor iedereen. Wietske ervaart een verschuiving in het soort vragen van de raden. Eerst richtten de vragen zich op de decentralisaties, nu meer op de rol en positie van de raden. Vijf vragen aan AVI-adviseur Wietske Dekkers. Lees verder… 

“Ons netwerk had veel meer mogelijkheden dan we dachten”afbeelding netwerkanalyse

Met de komst van nieuwe groepen in de Wmo, willen Wmo-raden de doelgroepen in de gemeente goed in beeld krijgen. De Adviseurs Versterking Wmo kunnen aan de hand van een netwerkanalyse, samen met de Wmo-raad bekijken hoe de contacten zijn met verschillende cliëntgroepen. En hoe je nieuwe contacten kunt maken en bestaande kunt verbeteren. Wmo-raden gebruiken de analyse ook om de eigen rol en positie duidelijk te krijgen. Lees verder…

Kennisdossier ‘Burgerprojecten in zorg en welzijn’foto woning_burgerproject

In de huidige ontwikkelingen wordt steeds meer gewerkt aan eigen regie en het inzetten van het sociale netwerk van burgers. Het derde kennisdossier van Aandacht voor iedereen gaat in op burgerprojecten in zorg en welzijn. Wat zijn dat voor projecten? En wat kunnen Wmo-raden hierbij betekenen? Lees verder…

 

Signalering

 

Factsheets voor Wmo-raden en cliëntenorganisatiesafbeelding factsheet movisie

Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE maakt factsheets over onderwerpen die verband houden met cliëntenparticipatie en de Wmo. Met de informatie en tips in de factsheets, kunnen Wmo-raden en cliëntenorganisaties zich voorbereiden op de gevolgen van de ontwikkelingen. Lees verder…

Wethouders en belangenorganisaties in gesprek over De Kantelingomslag uitgave de kanteling_wethouders en belangenorganisaties

In het boekje ‘De Kanteling in… Gesprekken tussen wethouders en belangenorganisaties’ vertellen wethouders en belangenbehartigers over hun ervaringen met De Kanteling. Wijkgericht werken, het belang van veelvuldig communiceren met burgers, ‘zelfregie’, vrijwilligerswerk en informele zorg zijn belangrijke thema’s in de gesprekken. Een uitgave van de (VNG). Lees verder...

 

Nieuws

 

Project voor soepel gegevensverkeer Wmo/AWBZ

Iemand die AWBZ-zorg krijgt, heeft vaak ook te maken met ondersteuning uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een gestroomlijnde uitwisseling van klantgegevens tussen organisaties voorkomt administratieve lasten. Bovendien kant de klant beter worden geholpen en hoeft hij niet meerdere keren zijn verhaal te doen. Lees verder...  

Invloed lokale cliëntgroepen op Wmo-beleid blijft beperktclientenraad

Dertig lokale Zeeuwse belangengroepen vertelden over het gevolg van de Wmo op hun inbreng in het gemeentelijk beleid. De helft ziet weinig veranderingen, een derde heeft minder invloed gekregen. Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.