Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 13 - Aandacht voor iedereen

Inhoud

Informatief

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

 

Informatief

 

Lichte zorg in eigen omgeving

Er is veel aandacht voor de plannen rond de decentralisatie van AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. In januari kregen lichte vormen van zzp te maken met het extramuraliseren van de zorg. Lees verder...

Omslag Markant 9.“We moeten leren loslaten”

Met de introductie van de Wmo moeten vg-instellingen proactief op gemeenten afstappen en laten zien wat hun cliënten nodig hebben. Dat vindt Hans van Scheijen, directeur van De Trans. “Zo heel anders zijn onze cliënten nou ook weer niet.” Riëtte Duynstee interviewde Hans van Scheijen voor tijdschrift Markant, over het versterken van de verbinding met de samenleving. Lees verder...

 

Aandacht voor iedereen

 

Wat komt er op ons af? Decentralisatie en de participatie van cliënt en burger

De komende jaren wordt een aantal beleidsterreinen geheel gedecentraliseerd. Denk aan ondersteuning, begeleiding en verzorging, maar ook aan jeugdzorg en werk en inkomen. Op die terreinen kan elke gemeente haar eigen beleid bepalen. Aandacht voor iedereen onderzocht de uitdagingen van deze decentralisaties voor de participatie van cliënten en burgers. Lees verder...

Logo VN-verdrag om de hoek.VN-verdrag om de hoek

Coalitie voor Inclusie kiest met het project VN-verdrag om de hoek voor een decentrale aanpak. In april 2013 worden 12 regionale bijeenkomsten georganiseerd. Lees verder...

 

Signalering

 

Omslag handreiking vg.Handreiking Wmo voor lokale collectieve belangenbehartigers

Belangennetwerk KansPlus maakte een handreiking voor haar achterban over hoe lokale belangenbehartigers zich kunnen voorbereiden op de decentralisatie van AWBZ-zorg naar de gemeenten. Een belangrijk deel van de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking zal zich dan namelijk gaan afspelen op gemeentelijk niveau. Lees verder...

Omslag tips keukentafelgesprek.Alzheimer Nederland: tips voor keukentafelgesprek

Alzheimer Nederland heeft een kaartje uitgebracht met 10 tips voor Wmo-consulenten over het keukentafelgesprek. Lees verder...

Omslag benchmark 2012.SGBO-publicatie: Benchmark Wmo

De Benchmark Wmo met kerncijfers over 2011 is verschenen. Lees verder...

VGN: factsheet extramuralisering zorgzwaartepaketten

De VGN zet in deze factsheet de afspraken over extramuralisering zorgzwaartepaketten gehandicaptenzorg op een rijtje. Lees verder...

Omslag Bouwen op kracht.VNG: bouwen op de kracht van burgers

De VNG wil een krachtige en samenhangende aanpak van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd, en passend onderwijs. In de brochure Bouwen op de kracht van burgers staat hoe zij tot die aanpak wil komen. Lees verder...

 

Nieuws

 

Walcheren: burgers denken mee over decentralisaties

De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere roepen hun burgers op om mee te denken over nieuwe (zorg) taken. Lees verder...

Utrecht: cliënten- en familieorganisaties in de ggz tekenen voor meer samenwerking

Het Utrechts ‘convenant voor volwaardig burgerschap’ moet leiden tot betere zorg voor mensen met psychiatrische problemen en tot herstel van burgerschap. De betrokken cliënten- en familieorganisatie willen dat daarbij optimaal tegemoet wordt gekomen aan ieders mogelijkheden, wensen en behoeften. Lees verder...