Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 14 - Aandacht voor iedereen

Geen tijd verspillen

In een blog voor de Koepel Wmo-raden schreef ik onlangs dat de wereld sneller dan ooit verandert. Veel veranderingen komen er op ons af. En al is er nog veel onduidelijk, bijna alle gemeenten bereiden zich voor op de decentralisaties. Ook Wmo-raden en belangenbehartigers verspillen geen tijd en gaan aan de slag. Daarnaast zie ik overal actieve burgers die kijken ze hoe alle nieuwe kansen kunnen benutten. Graag zou ik al die duizenden bloemen willen laten bloeien, maar met een beetje samenhang wordt ons landschap echt een stuk mooier.
Dat was nog voor minister Plasterk zijn decentralisatiebrief naar de Tweede Kamer stuurde. Eigenlijk was zijn boodschap maar heel beperkt: één budget, integrale aanpak, opwaardering keukentafelgesprek, klein deel van taken niet lokaal en gemeenten moeten samenwerken of fuseren. Nog meer reden om lokaal initiatieven te nemen en samen te werken, lijkt me.
Geïnteresseerd in mijn column voor de Koepel Wmo-raden? Klik dan hier...

Petra van der Horst
programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

 

Informatief

 

Plasterk schetst kader decentralisaties

Minister Plasterk wil dat gemeenten straks 16 miljard euro krijgen 'met maximale beleidsvrijheid voor maatwerk' om AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging, werk en jeugdzorg zelf te organiseren. Het geld voor de decentralisaties wordt ‘ontschot’ ingezet. Er is geen verantwoording per potje nodig. Wel moeten gemeenten gaan samenwerken en zo nodig fuseren. Lees verder... 

Staatssecretaris informeert Kamer over wijziging Wmo

Staatssecretaris Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer hoe belangrijk de betrokkenheid van cliënten en andere partijen is voor onder meer de aanpassing van de Wmo. De cliëntenorganisaties zijn het niet eens met de plannen. Lees verder... 

Werk van professionals verandert door de Wmo

Wie extramurale zorg nodig heeft, moet zich straks melden bij zijn gemeente. Dat wordt wennen voor professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe brengen zij de deskundigheid in de toekomst bij de mensen die hen nodig hebben? Theo van den Boogaart, sectormanager 'kind en gezin' bij de Brabantse zorgorganisatie Cello, legt dit uit in de Klik van november 2012. Lees verder... 

Foto Hans Martin Don.Hans Martin Don: “Tijd voor landelijke participatieraad burgers”

“Er moet een participatieraad van gewone burgers komen die als landelijk adviesorgaan tegenspel gaat bieden aan ‘Den Haag’ en diverse branche- en belangenorganisaties.” Dat bepleit Hans Martin Don, voorzitter van de Koepel Wmo-raden, in een interview in Binnenlands Bestuur. Lees verder... 

 

Activiteiten AVI

 

Foto Yvonne Steemers.“Ik krijg steeds vaker vragen over regionale samenwerking”

Yvonne Steemers is Adviseur Versterking Wmo in de provincie Noord-Holland (55 gemeenten en 6 stadsdelen in Amsterdam). Samen met collega Suzanne Klein Schiphorst ondersteunt en begeleidt zij vanuit het programma Aandacht voor iedereen Wmo-raden en lokale belangenorganisaties. Yvonne merkt dat gemeenten steeds vaker regionaal gaan samenwerken. “Enerzijds is er nog steeds veel behoefte aan procesbegeleiding: hoe word ik een betere Wmo-raad of belangenbehartiger? Maar tegelijkertijd krijg ik ook steeds meer vragen over de regionale samenwerking van gemeenten. Wat betekent dit voor de Wmo-raad?” Yvonne helpt de raden om in hun regio’s samen de juiste antwoorden te vinden. Lees verder...

Kennisdossier sociale netwerken

Aandacht voor iedereen publiceert regelmatig kennisdossiers voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers. Dit kennisdossier is bedoeld om met de gemeente in gesprek te gaan over de opbouw en inzet van sociale netwerken rond mensen in een kwetsbare positie. Het dossier beschrijft aan de hand van concrete voorbeelden, de verschillende soorten sociale netwerken die er in de praktijk bestaan. Voor wie verder wil lezen is er achter in het dossier een kort overzicht met interessante publicaties opgenomen. Lees verder...

Foto Expertbijeenkomst Almere.Procesbegeleiding in Almere: “De gemeente wil er samen met ons uitkomen”

“Resultaten zijn er nog niet, maar de intenties zijn goed” aldus Hans van Steenis, voorzitster van het Breed Overleg (BO) achterbanorganisaties Wmo in Almere. Zij organiseerde samen met Anne Burgers, adviseur van het programma Aandacht voor iedereen, een overleg van Wmo-ervaringsdeskundigen en ambtenaren om gezamenlijk Wmo-procedures te bespreken en te kijken welke oplossingen eventueel nodig zijn. Lees verder...

“Bruikbaar, afwisselend en actueel”

De lezers van de nieuwsbrief Aandacht voor iedereen vinden de nieuwsbrief bruikbaar, afwisselend en actueel. Bijna alle lezers zijn tevreden met de informatie die zij via de nieuwsbrief krijgen. De nieuwsbrief komt voldoende vaak uit en hoeft zeker niet langer te worden. Lees verder... 

 

Signalering

 

Omslag beoordelingsinstrument.Beoordelingsinstrument voor lokaal Wmo-beleid

Met het nieuwe 'Beoordelingsinstrument Wmo-beleid' kunnen Wmo-raden het Wmo-beleid van hun gemeente beoordelen en te verbeteren. Het beoordelingsinstrument is gemaakt door de Koepel Wmo-raden en het Verwey-Jonker Instituut. Lees verder... 

Omslag Samen sterk.Handreiking toekomstige medezeggenschap bij gemeenten

Nieuwe handreiking van de Koepel Wmo-raden en de Landelijke Cliëntenraad over de samenwerking tussen Wmo-raden en WWB-raden: 'Samen Sterk: stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein'. Lees verder... 

 

Nieuws

 

Verwey-Jonker: cultuuromslag nodig voor participatie jeugdzorg

Echte participatie en eigen kracht rondom jeugdzorg vraagt om een cultuuromslag, aldus het Verwey-Jonker instituut. Met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten moeten ouders, jeugdigen en cliënten meer betrokken worden bij het nieuwe lokale jeugdbeleid. Lees verder... 

Achterhoek: gemeenten pakken transities samen aan

De gemeenten in de Achterhoek kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de transities. Lees verder... 

Frysk platform GGz cliënten waarschuwt voor transitie AWBZ-begeleiding

Fries ggz-platform stuurt brief naar Tweede Kamer over hun zorgen over de transitie AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Lees verder...

Veenendaal: subsidies vervallen, welzijnswerk wordt aanbesteed

In Veenendaal worden de veranderingen in het sociale domein merkbaar: subsidies vervallen en het welzijnswerk wordt aanbesteed. Lees verder... 

Kort nieuws