Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 17 - Aandacht voor iedereen

 

Nieuwsbrief 17 - Aandacht voor iedereen

Sneller dan verwacht, treft u weer een nieuwe nieuwsbrief van Programma Aandacht voor iedereen. Belangrijkste reden is dat we u nu al willen uitnodigen om mee te denken hoe de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging aandacht kunnen krijgen tijdens gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Dat de Wmo op de lokale politieke agenda moet komen te staan, is duidelijk, gezien de plannen voor het hervormen van de langdurige zorg die staatssecretaris Van Rijn presenteerde.

Naast instrumentele oplossingen zoals toegankelijkheid, vervoer en begeleiding, zijn er ook andere zaken belangrijk. Zo vroeg ik mij in mijn laatste blog op de website van de Koepel Wmo-raden af of zingeving wel voldoende aandacht krijgt in de Wmo. Soms verbaast het me namelijk dat de cliëntenbeweging niet meer gebruik maakt van de mogelijkheden die de Wmo biedt voor mensen met beperkingen. Veel van wat er bij mensen zelf speelt, blijft buiten beschouwing. Terwijl de Wmo toch ook bedoeld is om zelfhulp en de inzet van ervaringsdeskundigheid mogelijk te maken.

Geïnteresseerd in mijn column voor de Koepel Wmo-raden? Klik dan hier

Petra van der Horst
programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud


OPROEP

 

Logo verkiezingen.

Op verzoek organiseert AVI bijeenkomsten over inbreng bij verkiezingen

Zorg dat de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging aandacht krijgt tijdens gemeenteraadsverkiezingen!

Gemeenten bereiden zich nu al voor de decentralisatie AWBZ. Op veel plaatsen werkt men aan nieuw gemeentelijk beleid rond de decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. Belangrijke thema’s die ook in de gemeenteraadsverkiezingen aan bod zouden moeten komen. Als Wmo-raad of lokale belangenbehartiger kunt u daarvoor zorgen. Ook al is nog niet alles bekend, toch ziet u vast kansen maar hebt u ook zorgen rondom de decentralisatie AWBZ. Kom naar een van de informatieve, netwerkbijeenkomsten die Aandacht voor iedereen organiseert en praat mee hoe u uw kansen en zorgen rond de AWBZ onder de aandacht kunt brengen bij de gemeente en bij de lokale partijen. 

Programma Aandacht voor iedereen organiseert vanaf eind mei een serie lokale, informatieve netwerkbijeenkomsten. Onderwerp: hoe ontwikkelt men bij gemeenten beleid? Wie doet wat? Ook gaan we met u in gesprek over het beïnvloeden van dat beleid. We kijken daarbij met name naar het beleid rond extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging.

AVI-adviseurs organiseren de bijeenkomsten op uw verzoek. Hebt u interesse in een netwerkbijeenkomst? Neem dan per ommegaande contact op met een van de adviseurs in uw provincie of bel met het AVI-secretariaat, T 030 720 0012 of secretariaattransitie1@iederin.nl

 

Logo SGBO.Aantal aanvragen individuele Wmo-voorzieningen loopt terug

Neemt het beroep op zorg en ondersteuning echt af? De eerste cijfers uit de SGBO-benchmark over 2012 laten een beeld zien van minder nieuwe toekenningen en dalende uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen. Lees verder...

Fout Pouwel van de Siepkamp.“Mensen moeten zelf vertellen wat ze nodig hebben”

“We willen dat mensen zelf hun belangen gaan behartigen”, aldus Pouwel van de Siepkamp, bestuurslid van KansPlus, “daarom organiseren we samen met Marjan Maarschalkerweerd, adviseur van Aandacht voor iedereen, in Utrecht een serie bijeenkomsten voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met verstandelijke beperkingen.” Lees verder...

Foto Marjolijn Haasbroek en Klaas Huisman.“Wij organiseren klootschietwedstrijden, wat doen we hier?”

Marjolijn Haasbroek en Klaas Huisman van de Wmo-adviesraad in Epe organiseerden samen met Henk Beltman van Aandacht voor iedereen, een informatiebijeenkomst over burgerparticipatie voor vrijwilligersorganisaties en wijk- en dorpsverenigingen. Lees verder... 

Handreiking ‘Van systemen naar mensen’

De komende jaren gaat er veel veranderen in Nederland. Van cliënten én van hun medeburgers wordt een andere rol verwacht. Dat vraagt om een cultuurverandering. De AVI-leidraad ‘Van systemen naar mensen; voorbereiden burgers op decentralisaties’ helpt Wmo-raden en belangenbehartigers om hun gemeenten te adviseren bij het werken aan die cultuurverandering. Lees verder...

Foto Inge van Dommelen.De Kanteling vraagt om aandacht van iedereen

De Kanteling is de manier waarop gemeenten en burgers gezamenlijk de compensatieplicht invullen. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen: vanuit de gehele persoon, vanuit oplossingen en niet slechts vanuit bestaande voorzieningen of een bestaand zorgaanbod. Lees verder...

Omslag Wie is de client.'Wie is de cliënt?'

In ‘Wie is de cliënt?' laat het CIZ zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet. Welke zorg krijgen zij, en hoe worden AWBZ-zorg, mantelzorg en zorg uit Wmo en zorgverzekeringswet gecombineerd. Lees verder...

SCP evalueert gemeentelijk Wmo-beleid

Omslag SCP-evaluatie.Het SCP beschrijft vanuit het perspectief van gemeenten hoe het lokale Wmo-beleid er in 2010 uitzag. Lees verder...

Handreiking ‘Nieuwe doelgroep, ander gesprek’

De overgang van ’extramurale begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’ uit de AWBZ vergroot de reikwijdte van de Wmo. Inwoners met heel andere en soms zwaardere beperkingen zullen een beroep doen op de gemeente. Welke gevolgen heeft dat voor het keukentafelgesprek? Lees verder...

Goed communiceren over de Kanteling

Op de website Wmo-to-go staat een stappenplan voor gemeenten die ‘de Kanteling’ willen uitleggen. Lees verder... 

Logo TransitieBureau.Nieuwsflits Begeleiding in de Wmo

Themanummer over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Lees verder...

Wmo inzicht 5 verschenen

Logo Wmo-inzicht.VGN presenteert vijfde editie van Wmo inzicht. Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.