Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 18 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 18 - Aandacht voor iedereen

  

De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan dit najaar al gereed moeten zijn. Werk aan de winkel dus voor u, belangenbehartigers en Wmo-raden. De komende maanden zijn cruciaal. U kunt eraan bijdragen dat het een goed en afgewogen Wmo-beleidsplan wordt. Wilt u daarbij hulp of advies? Onze AVI-adviseurs kunnen samen met u de kansen en mogelijkheden in uw gemeente verkennen. Klik hier voor overzicht adviseurs.

Zelf ben ik heel benieuwd wat u merkt van die voorbereidingen. Ik ben speciaal geïnteresseerd in de manier waarop uw gemeente de ‘burgercommunicatie’ aanpakt. Kent u voorbeelden van gemeenten die hun inwoners nu al informeren over de komende veranderingen? Maakt uw wethouder duidelijk dat er een andere rol van mensen wordt verwacht? Laat het mij even weten, misschien kan ik anderen op weg helpen met uw ervaring. Ik ben bereikbaar via secretariaattransitie1@iederin.nl 

Wist u dat de decentralisaties ook gevolgen hebben voor leden van patiëntenverenigingen? Veel chronisch zieken zullen de komende jaren met de Wmo te maken krijgen. In NLVisie, het tijdschrift van de vereniging van leverpatiënten, laat ik zien waarom. Gemeenten moeten namelijk zorgen dat iedereen gewoon mee kan doen in de samenleving, dat zij zelfstandig hun huishouding kunnen blijven voeren. Daarbij is de gemeente niet geïnteresseerd in een ziektebeeld of diagnose. De mens achter de kwaal moet zichtbaar worden. Klik hier voor het hele artikel

 

Petra van der Horst
Programmanager Aandacht voor iedereen

  

Inhoud

 • “Wat moet de gemeente met kwetsbare burgers in de wijk?”
 • Sociale netwerken nodig voor overleven burger
 • “De Wmo is niet zo abstract als het lijkt”
 • “Omschakelen is een taaie klus”
 • Onderzoek naar ervaringen cliënten
 • Kennisdossier over zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
 • Informatiebijeenkomsten over inkoop en kwaliteit in de Wmo
 • Stappenplan invoering AWBZ-Wmo
 • Filmpje: hoe kijken gemeenten naar veranderingen in het sociale domein?
 • “Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal”
 • Toolkit over ouderen met verstandelijke beperking
 • Cliëntenplatform ggz wobt gemeente om Wmo-plan
 • Zorg in de buurt met Krimse Kracht
 • Wmo kost gemeenten geld

 
 

Informatief

Foto Maaike Dautzenberg.“Wat moet de gemeente met kwetsbare burgers in de wijk?”

“Hoe kunnen we kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten leven?” Dat is vraag die onderzoekster Maaike Dautzenberg zichzelf heeft gesteld. “Hoe kunnen we hun zelfregie versterken? Welke ondersteuning past daar het beste bij?” In gesprek met Nienke van der Veen en Aartjan ter Haar geeft Maaike Dautzenberg haar visie op ondersteuning van mensen met beperkingen, aandoeningen of ziekten in de wijk. Lees verder...

 

Sociale netwerken nodig voor overleven burger 

Elke burger heeft een netwerk nodig dat hem kan ondersteunen als hij het niet meer zelf kan. Mensen kunnen straks niet meer zonder de hulp van gezin, familie, vrienden, kennissen en buren. Maar sommige mensen hebben een beperkt netwerk. Bijvoorbeeld ouderen die veel mensen in hun omgeving verliezen. En ggz-cliënten die door terugkerende opnames contacten verliezen. Er komen gelukkig steeds meer methodieken om netwerken op te bouwen en behouden, zowel fysieke netwerken als netwerken op internet en sociale media. Lees verder... 

Foto Sociale Raad Doetinchem. 

“De Wmo is niet zo abstract als het lijkt”

Leen van der Heiden, voorzitter van de Sociale Raad in Doetinchem, is een van de initiatiefnemers van een aanzet tot bovenregionale samenwerking tussen Wmo-raden in de Achterhoek. Anneke van der Ven, adviseur van programma Aandacht voor iedereen, hielp de adviesraden om die samenwerking vorm te geven. Lees verder... 

Foto Onno Siegers. 

“Omschakelen is een taaie klus”

“Het is ons gelukt om als Wmo-raad op een andere manier te gaan werken,” vertelt Onno Siegers, voorzitter van de Wmo-raad West Maas en Waal. “Onze adviezen zijn beter geworden. Ieder is meer betrokken, draagt meer verantwoordelijkheid en is meer tevreden.” Lees verder...

 

Activiteiten AVI

Onderzoek cliëntervaringen decentralisatie start

Het onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie voor cliënten kan beginnen. Dit onderzoek – de AVI cliëntenmonitor – start op 5 september. Met deze monitor willen we zicht krijgen op de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers. Naast een vragenlijst op internet, zullen er ook groepsgesprekken en persoonlijke gesprekken worden georganiseerd. De oproep voor de landelijke digitale cliëntenraadpleging zal in de loop van deze zomer worden verspreid. Lees verder... 

 

Afbeelding regie-stoel.Kennisdossier over zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

Hoe verschillen zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid? Deze vier kernbegrippen in de Wmo lijken op elkaar, maar worden in de praktijk op heel verschillende manieren gebruikt. In het vijfde AVI-kennisdossier leggen we uit wat de begrippen betekenen. Lees verder... 

 

Informatiebijeenkomsten over inkoop en kwaliteit in de Wmo

Zorg dat u voldoende weet van inkoopbeleid en het kwaliteitsbeleid, zodat u uw gemeente goed kunt adviseren. Organiseer samen met AVI een bijeenkomst over inkoop en kwaliteit in de Wmo. Lees verder... 

 

Stappenplan invoering Wmo-AWBZ: kies uw eigen moment voor beleidsbeïnvloeding

Ondanks alle onduidelijkheid werken gemeenten en aanbieders hard aan de decentralisatie AWBZ. Cliëntenorganisaties, belangenbehartigers en Wmo-raden zullen hun eigen tijdpad moeten maken voor beleidsbeïnvloeding. Bekijk de belangrijkste momenten in het AVI-stappenplan en bepaal zelf over welke onderwerpen u gaat beïnvloeden en adviseren. Lees verder... 

 

Wat biedt Aandacht voor iedereen in 2013?

In een uitgebreide brochure geeft Aandacht voor iedereen een groot aantal uiteenlopende voorbeelden van vragen waarbij de AVI-adviseurs kunnen helpen bij de voorbereiding op de decentralisaties. Lees verder... 

 

Signalering

Hoe kijken gemeenten naar veranderingen in het sociale domein?

De VNG heeft een filmpje gemaakt vanuit het perspectief van de gemeenten over de beoogde transformatie van het sociale domein. Lees verder... 

Omslag 3 decentralisaties - 3 dimensionaal 

“Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal”

In het boekje ‘Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal: een pleidooi voor ruimte...’ wordt beschreven waarom gemeenten beleidsruimte moeten hebben om hun nieuwe taken zelf vorm te geven. Alleen dan kunnen, volgens de gemeenten, de doelen van de decentralisaties gehaald worden. Lees verder...

 

Wmo inzicht 6 verschenen

VGN presenteert zesde editie van Wmo inzicht. Lees verder...

 

Toolkit over ouderen met verstandelijke beperking

Foto Toolkit Ouderen.VGN maakt ‘Toolkit Ouderen’ over de omgang met ouderen met verstandelijke beperking voor professionals en beleidsmakers in de sector zorg en welzijn. Lees verder...

 

Nieuws

Cliëntenplatform ggz wobt gemeente om Wmo-plan

Het Frysk platform GGz deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in de gemeente Ferwerderadiel vanwege het Wmo-beleidsplan. Lees verder...

 

Zorg in de buurt met Krimse Kracht 

Carinova en Saxenburgh Groep gaan samenwerken in de pilot Krimse Kracht. Doel van de pilot is om in De Krim buurtgerichte zorg te organiseren met inzet van vrijwilligers. De gemeente Hardenberg ondersteunt het project met een subsidie. Lees verder... 

 

 

Omslag SCP-publicatie.Wmo kost gemeenten geld

Volgens het SCP gaf bijna 70% van de gemeenten in 2010 meer geld uit aan de Wmo dan ze van het rijk binnenkregen. Lees verder... 

 

Veel vrijwilligers zorgen voor personenvervoer

Een inventarisatie van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer kwam tot meer dan 150 initiatieven op gebied van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Lees verder...