Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 20 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 20 - Aandacht voor iedereen

Eerder dan verwacht ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van Aandacht voor iedereen. Dat heeft twee redenen. Allereerst wil ik iedereen oproepen om mee te werken aan de raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’. Met dit onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor willen we meer zicht geven op de ondersteuningsbehoeften van cliënten en hun mantelzorgers. Krijgen zij passende zorg en ondersteuning, wat zijn goede oplossingen, wat kan beter? Wmo-raden, lokale belangenbehartigers, gemeenten en andere betrokkenen kunnen deze ervaringen gebruiken bij het ontwikkelen van passend beleid en maatwerk.
De tweede reden voor deze snelle nieuwsbrief is het artikel waarin acht wethouders enthousiast vertellen over de AWBZ-decentralisatie voor mensen met een ggz-achtergrond. Dit artikel dat in samenwerking met het tijdschrift Deviant is geschreven, laat zien hoe de wethouders aankijken tegen de zorg en ondersteuning voor mensen met psychiatrische aandoening in hun gemeenten.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

Inhoud

Meldactie: Zorg door gemeenten

Logo raadplegingKrijgt u zorg of ondersteuning thuis? Meld dan uw ervaringen en help de zorg verbeteren!
Iedereen kan meedoen: patiënten, cliënten en mantelzorgers. Maar ook mensen die zelf zorg en ondersteuning regelen via een persoonsgebonden budget.U kunt helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen.

Omslag Deviant.Interview: ‘We denken niet meer vanuit een diagnose’

Wethouders zijn enthousiast over decentralisatie van zorgtaken voor cliënten met psychische aandoeningen. Zij willen de kansen benutten die de decentralisatie AWBZ biedt voor de inwoners met een ggz-achtergrond in hun gemeenten. Ze bezien het tempo van de overheveling weliswaar met enige zorg, zoals blijkt uit de rondgang die Aandacht voor iedereen maakte langs acht wethouders. Maar ze verwachten ook dat hun gemeenten een beter passende zorg voor ggz-cliënten kunnen regelen door minder schotten tussen groepen cliënten en het versterken van het zelfredzame vermogen van de samenleving. Uit de gesprekken wordt echter ook duidelijk dat de AWBZ-decentralisatie gaat leiden tot grote verschillen tussen gemeenten. Lees verder...

Weblog: ‘Mag het een onsje meer zijn?’

Logo Koepel Wmo-raden.De boodschap van staatssecretaris Van Rijn is duidelijk, aldus Petra van der Horst, programmanager Aandacht voor iedereen. Er wordt straks van burgers verwacht dat zij veel meer samen gaan doen met hun familie, buren en wijkgenoten dan nu het geval is. Hulp bieden, bijvoorbeeld in huis, bij het boodschappen doen of meegaan naar het buurtcentrum. Nee, geen billen wassen. Dat is een karikatuur, volgens Van Rijn. Lees de weblog... 

Week van de Toegankelijkheid: ‘Meer dan welkom’

Logo Week van de ToegankelijkheidIedereen moet mee kunnen doen. Vanuit de Wmo benadrukken we dat daarvoor individueel maatwerk nodig is. Maar om zelfredzaamheid en participatie te vergroten is er, naast de individuele oplossing, ook een algemene aanpak nodig. Publieke voorzieningen, zoals speeltuin, bibliotheek en winkelcentrum, moeten toegankelijk zijn.
Bij het maken en uitvoeren van Wmo-beleid is het daarom belangrijk om ook oog te hebben voor de bredere samenleving. Gelukkig zijn er steeds meer Wmo-raden die samen met andere organisaties, aandacht vragen voor de voordelen van een toegankelijke samenleving en de rol die hun gemeente daarbij kan spelen. Lees verder... 

Logo KansPlus.Symposium: Wmo en mensen met verstandelijke beperkingen

KansPlus organiseert op 17 oktober een symposium over de Wmo en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroep voor het symposium is onder meer beleidsambtenaren belast met de Wmo en leden van Wmo-raden. Lees verder... 

Aanbod: organiseer samen met AVI bijeenkomsten over politiek of inkoop 

Logo netwerkbijeenkomsten.Programma Aandacht voor iedereen organiseert op aanvraag een serie lokale, informatieve netwerkbijeenkomsten. De bijeenkomsten gaan over inkoopbeleid en kwaliteit in de Wmo of over het beïnvloeden van de lokale politiek.

  • Thema inkoopbeleid en kwaliteit: hoe zit het met het gemeentelijke inkoopbeleid voor extramurale begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en logeren? Hoe beoordeel je het kwaliteitsbeleid rond zorg en ondersteuning? Lees verder... 
  • Thema beïnvloeden van gemeentelijke politiek: hoe ontwikkelt men bij gemeenten beleid? Wie doet wat? Hoe kun je het lokale beleid beïnvloeden en hoe zorg je dat de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging aandacht krijgen tijdens gemeenteraadsverkiezingen? Lees verder...

De AVI-adviseurs organiseren de bijeenkomsten alleen op uw verzoek. Heeft u interesse in een netwerkbijeenkomst? Neem dan contact op met een van de adviseurs in uw provincie of bel met het AVI-secretariaat, T 030 720 0012.