Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 22 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 22 - Aandacht voor iedereen

De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep. Wat zou er dan gebeuren? Volgens mij denken mensen eerder mee over oplossingen als zij zich gehoord voelen. Of het nu gaat over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en overlast door bedrijven, of over de Wmo, een keukentafelgesprek blijkt aanzienlijk goedkoper dan juridische procedures. En, overleg levert meestal meer op voor de burger dan als hij iets via de rechter probeert af te dwingen. Lees in mijn blog ‘Maatwerk of jurisprudentie’ hoe ik denk over het instellen van een burgeradviesraad in de voorfase van een klachtenprocedure.

Ik hoop dat u zich voldoende gehoord voelt door ons programma. Daarom roep ik u nogmaals op om mee te werken aan ons lezersonderzoek. Met uw input kunnen wij onze nieuwsbrieven en andere producten nog beter laten aansluiten op uw wensen en behoeften. Ik vraag slechts 10 minuten van uw tijd om uw mening te horen. Vertel ons wat u vindt van de informatie en ondersteuning die Aandacht voor iedereen biedt aan Wmo-raden, belangenbehartigers en andere betrokkenen bij de decentralisatie AWBZ.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud nieuwsbrief 22

Opinie

Informatief

Voorbeelden uit de praktijk

Korte berichten

Opinie

Maatwerk of jurisprudentie?

De nieuwe Wmo vraagt om een kanteling in het denken over bezwaar en beroep. Ik denk dat het instellen van een burgeradviesraad ertoe leidt dat klachten en bezwaren minder snel gejuridificeerd worden. Mensen die hun verhaal kunnen doen en zich gehoord voelen, denken eerder mee over oplossingen, dan mensen die zich niet gehoord voelen door de gemeente.  Lees de column van Petra van der Horst.

Gemeente en burger moeten elkaar opnieuw vinden

Spread Wmo-magazine.‘Veranderingen vanuit cliëntperspectief', dat was het thema van het rondetafelgesprek dat Aandacht voor iedereen organiseerde. De kanteling naar een participatiesamenleving stelt burgers, cliënten, instellingen en gemeenten voor flinke uitdagingen. Negen Wmo-experts spraken over drie dilemma’s:

  1. Hoe reageert de overheid op de vraag ‘Krijg ik straks nog wel wat ik nodig heb?’
  2. Wat kan de gemeente van de burger verlangen en vice versa?
  3. Hoe kunnen ook de minst zelfredzame mensen profiteren?

Stan Verhaag schreef een verslag voor het Wmo-magazine

Informatief

Logo VNG.Het gekantelde gesprek ook in de nieuwe Wmo?

Zes jaar geleden, bij de introductie van de Wmo en de Kanteling, zijn de eerste stappen richting participatiesamenleving gezet. In de afgelopen jaren zijn er de nodige ervaringen opgedaan met gekanteld werken. De VNG publiceerde onlangs een groot aantal voorbeelddocumenten hierover. Het gaat om verslagen, beschikkingen en besluiten die goed laten zien hoe het keukentafelgesprek kan verlopen en wat dit betekent voor de cliënt die een aanvraag komt doen. Lees verder...

Wmo-ondersteuning voor (doof)blinden en slechtzienden

Logo Oogvereniging.Welke ondersteuning vragen mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn? En hoe kan de gemeente via de Wmo hierin voorzien? Een alles omvattend overzicht van aandachtpunten voor de gehele doelgroep (doof)blinden en slechtzienden is niet te geven. De mate waarin mensen extra begeleiding en/of zorg nodig hebben hangt namelijk af van veel factoren. Bijvoorbeeld de levensfase waarin mensen zich bevinden, of ze getrouwd zijn, en of wel of geen partner met een visuele beperking hebben. Toch zijn er zaken die gelden voor veel (doof)blinden en slechtzienden.  Lees verder...

Praten over zorg in Doetinchem

Comunicatieplan Doetinchem.“Wanneer communiceer je met de ‘buitenwereld’ en wat vertel je dan?” Dat was de vraag waar AVI samen met Frieda Tax, medewerker van de gemeente Doetinchem, een antwoord op zocht. De behoefte aan informatie in Doetinchem is groot: zo’n 250 mensen meldden zich aan voor een eerste werkbijeenkomst die de gemeente organiseerde. Lees verder...

Natuurlijke ‘ontmoetingspunten’ als vertrekpunt van de Wmo

Het wordt steeds belangrijker om verbindingen te leggen tussen de Wmo en bestaande netwerken in wijken, dorpen en buurten. Natuurlijke ontmoetingspunten van burgers zoals zwemvereniging, dorpskroeg of fanfare, kunnen een belangrijk middel zijn om welzijn en participatie in de wijk te verbeteren.  Lees verder...

Voorbeelden uit de praktijk

Foto bijeenkomst burgerinitiatieven.Niet dromen maar doen! Burgerinitiatieven in Gelderland

Burgerinitiatieven zijn sterk in opkomst. Maar wat is een burgerinitiatief? En wat gebeurt er in Gelderland? Zorgbelang Gelderland en Aandacht voor iedereen organiseerden een avond om deze en andere vragen te beantwoorden. Lees verder...

Logo kerk en samenleving.Kerk en Kanteling in Overijssel

Kerkelijke maatschappelijk ondersteuningsorganisaties in Overijssel organiseerden met ondersteuning van Aandacht voor iedereen vier themabijeenkomsten rond het thema: ‘De Wmo en de Kanteling en de rol van de kerk daarin’. Lees verder...

Verstandelijke beperkt en meedenken over de transitie?

Keuze via gezichtjes.

Hoe betrekken we mensen met verstandelijke beperkingen bij alle veranderingen? En wat kunnen we samen met hun ouders of verwanten doen? Regelmatig worden de adviseurs van Aandacht voor iedereen benaderd om mee te denken over passende activiteiten voor deze doelgroep. In ’t Gooi en in Zuid-Holland werden twee bijzondere trajecten opgezet. Lees verder...

Penny wise… Aandacht voor ggz-doelgroep

Vincent van Dongen pleit voor meer aandacht voor de ggz-doelgroep. “Ik maak mij zorgen om ‘onze’ mensen. Er staan veel veranderingen te gebeuren en ik hoop dat er aandacht blijft voor deze kwetsbare burgers.” Foto Vincent van Dongen.Vincent van Dongen werkt bij De Kentering in Nijmegen. Hij maakt zich sterk voor mensen ‘in en uit de psychiatrie’. “Veel mensen krijgen te maken met veranderingen. Nu hebben zorgkantoren nog medewerkers in dienst die over specifieke kennis beschikken. Maar hoe gaat dat straks bij de gemeenten? Die gemeente staat misschien wel dicht bij de burgers, maar zij zullen toch vooral aandacht voor participatie hebben en veel minder voor de kwetsbaarheid van mensen.” Lees verder...

Signalering

Graag attenderen wij u op een aantal nieuwe, interessante publicaties die onlangs zijn verschenen:

Nieuws

Recente nieuwsberichten: