Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 24 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 24 - Aandacht voor iedereen

In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan de ontwikkelingen zo snel, dat ze niet in één nieuwsbrief passen. Vandaar dat u vorige week al een extra nieuwsbrief ontving over de cliëntenraadpleging ‘Zorg naar gemeenten’. En deze week ontvangt u van ons ook een analyse van de conceptwet Wmo 2015 die onlangs naar de Kamer is gestuurd. Ondertussen praten wij u in deze nieuwsbrief zoveel mogelijk bij over de ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen staatssecretaris Martin van Rijn en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud nieuwsbrief 24

Actueel

Opinie

Activiteiten AVI

Informatief

Voorbeelden uit de praktijk

Nieuws

 

Actueel: staatssecretaris Van Rijn en de VNG

Op 15 januari werd de uitslag van de ledenraadpleging van de VNG bekend. Hieruit bleek dat 67% van de reagerende gemeenten tegen, en 33% voor het bereikte overlegresultaat tussen de VNG en staatssecretaris Van Rijn stemt. Op 17 januari heeft het VNG-bestuur laten weten dat de gemeenten nog steeds achter de decentralisatieplannen staan, maar dat zij niet akkoord gaan met de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Lees verder...

"Overheid, beken kleur!"

Foto Petra van der Horst.

Alleen in een veilige omgeving komt de participatiesamenleving tot bloei. Als de overheid duidelijk maakt wat zij kan bieden, weten mensen waarvoor andere oplossingen nodig zijn. Nu ligt er, volgens mij, een eenzijdige focus op wat de ander, de samenleving zou moeten doen. Sterker nog, door teveel nadruk te leggen op eigen kracht, ontken je de kwetsbaarheid van mensen. De overheid lijkt haar problemen over de schutting te gooien. Lees de column van Petra van der Horst

AVI in 2014 en 2015

De komende jaren gaat er veel veranderen voor gemeenten. Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ helpt Wmo-raden, belangenbehartigers, cliëntenraden en gemeenten bij de voorbereiding op de komende decentralisaties in het sociale domein. De Adviseurs Versterking Wmo van het programma bieden de komende jaren ondersteuning bij inhoud en processen op lokaal niveau wat betreft transitie AWBZ-Wmo. Lees meer over het aanbod van AVI

"AVI kan heikele onderwerpen aansnijden maar is geen belangenbehartiger"

Foto Gert Rebergen.

"AVI biedt informatie en ondersteuning en is niet bedoeld om politiek te bedrijven. Toch is AVI ook voor belangenbehartigers van essentieel belang." Dat zegt Gert Rebergen, directeur van Ieder(in), de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Lees het interview met Gert Rebergen

Cliënten- en burgerparticipatie op regionaal niveau

Gemeenten gaan steeds meer samenwerken in regionale verbanden. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Nienke van der Veen beschrijft waarom het belangrijk is dat cliënten en burgers ook op regionaal niveau invloed hebben op gemeentebeleid. Lees verder...

Samen sterk voor toegankelijk en veilig vervoer

Foto Ilonka Novak.

Gemeenten moeten het doelgroepenvervoer gaan regelen en wijzen mensen er op dat zij meer gebruik kunnen gaan maken van het openbaar vervoer (OV). Dit OV is pas in 2030 volledig toegerust op ouderen en mensen met een beperking. Veilig deelnemen aan het OV is dus voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk. Ilonka Novak, projectleider vervoer: "Belangenbehartigers en Wmo-raden moeten zich juist nu samen sterk maken voor toegankelijk vervoer voor iedereen." Lees verder...

De Ambassadeurs van Heliomare Dagbesteding

Omslag visiedocument Ambassadeurs.

Afgelopen zomer zijn 16 cliënten van Heliomare Dagbesteding opgeleid tot ‘Ambassadeur’. Deze Ambassadeurs voeren samen met de managers van Heliomare gesprekken met gemeenten over de toekomst van dagbesteding en begeleiding voor mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Lees verder...

Omgaan met hersenletselpatiënten?

Logo SHV.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zullen steeds vaker bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Zij hebben uiteenlopende klachten of problemen die niet zo makkelijk herkenbaar zijn. De Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen hebben daarom tips en aanbevelingen opgesteld die helpen om een gesprek met een NAH-getroffene zo goed mogelijk voor te bereiden en te voeren. Lees verder...

Sparen voor je kinderen of voor je eigen verzorging?

Bijeenkomst Zuid-Holland.

"Steeds meer ouderen worden soepel in het denken over de toekomst." Ruim 100 ouderen kwamen in het najaar naar een voorlichtingsbijeenkomst over de gevolgen van de decentralisaties. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Zuid-Hollandse ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB samen met AVI en Mezzo. Met succes werden kaderleden en vrijwillige ouderenadviseurs aan het denken gezet over de gevolgen van de drie transities. Lees verder...

"Regionaal wat moet, lokaal wat kan"

Alhard Hungerink ondertekent samenwerkingsovereenkomst.

"Als je goed wilt adviseren, moet je vanaf het begin aan tafel zitten," aldus Alhard Hungerink van het Netwerk Wmo-raden Rivierenland. "We zagen dat steeds meer zaken op regionaal niveau voorbereid worden en daarom zijn we ook als Wmo-raden regionaal gaan samenwerken." Lees verder...

"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan"

Omslag nieuwsbrief Amstelveen.

In het najaar werd overal in het land gekeken naar de kansen en bedreigingen die de aanstaande decentralisaties voor mensen met beperkingen met zich meebrengen. In Amstelveen organiseerden de gemeenteraad en gehandicaptenplatform OLGA een thema-avond en in Heerenveen spraken Friese gemeenten met VNG, Zorgbelang en Aandacht voor iedereen over wat er nodig is voor een laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning. Lees verder...

Culemborg: gemeente en Wmo-raad in gesprek met cliënten- en burgerorganisaties

In het najaar organiseerde de Wmo-raad Culemborg, in samenwerking met de gemeente, een inspirerende bijeenkomst voor cliënt- en burgerorganisaties. Lees verder...

Wmo-convenant bespaart woningcorporaties geld en tijd

Logo Aedes.

Wie betaalt de anti-sliptegels in de douche? Of verwijdert de oude traplift? Woningaanpassingen voor huurders met een zorgbehoefte worden in veel gevallen via de gemeente gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een Wmo-convenant geeft volgens woning-koepel Aedes, duidelijkheid aan gemeente en corporatie over wie verantwoordelijk is voor welke ingreep. Lees verder...

Van Almen tot Zwiep, Wmo-raad Lochem in gesprek

De Wmo-raad Lochem peilde de stand van het Lochemse Land. De betrokkenheid blijkt groot en de gemeenschappen hebben een stevig fundament. Toch zijn er wensen voor het nieuwe college van B&W, straks na de verkiezingen. De belangrijkste? Geef de ‘vaklui’ in dorp en wijk de ruimte om hun eigen agenda te bepalen. Lees verder...