Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 26 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 26 - Aandacht voor iedereen

Inhoud

Opinie

Informatief

Voorbeelden uit de praktijk

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

Opinie

Vechten tegen spoken

Angst is een slechte raadgever. Vrees voor de toekomst staat openheid voor veranderingen in de weg. Gemeenten moeten daarom veel meer hun best doen om spookbeelden te bestrijden. Want die zijn er bij mensen die ondersteuning nodig hebben. Benut juist deze periode van niet-weten om het gesprek aan te gaan. Als dat niet gebeurt, worden de angsten in de hoofden alleen maar groter. En daar heeft niemand baat bij. Vandaar mijn oproep aan de huidige en toekomstige wethouders: ga in gesprek en durf samen met mensen nieuwe beelden te schetsen. Lees verder...

Informatief

Checklist beoordelen beleidskader Wmo

Handreiking voor het beoordelen van het beleidskader Wmo vanuit cliëntenperspectief. Gemeenten zijn bezig met het opstellen van hun nieuwe beleidskader Wmo. Op basis van dit richtinggevende kader worden in de loop van 2014 het Wmo-beleidsplan en de Wmo-verordening opgesteld. Van de Wmo-raad wordt een advies verwacht over het beleidskader. Deze nieuwe AVI-checklist helpt bij het beoordelen van het beleidskader vanuit cliëntenperspectief. Lees verder...

Handreiking pgb in de Wmo

Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers. Deze nieuwe AVI-handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers schetst hoe het pgb in de nieuwe Wmo zal uitwerken. Daarnaast geven wij aandachtspunten voor het beoordelen van de pgb-plannen in het Wmo-beleid van uw gemeente en een aantal praktische tips om het Wmo-beleid in uw gemeente bespreekbaar te maken. De handreiking is samengesteld in nauwe samenwerking met Per Saldo. Lees verder...

Wanneer beleid beïnvloeden vanuit cliëntenperspectief?

Cliëntenorganisaties, belangenbehartigers en Wmo-raden moeten een goede planning maken, zodat zij in hun gemeenten tijdig kunnen adviseren, inspreken en het beleid beïnvloeden rond de nieuwe Wmo. AVI heeft een handig stappenplan ‘invoering Wmo vanuit cliëntperspectief’ opgesteld. Lees verder...

Foto Joke Stoffelen en wethouder Frings.Voorbeelden uit de praktijk

Wmo-cursus voor mensen met een beperking

Het ‘Buro Medezeggenschap’ van zorgorganisatie Pluryn organiseerde eind 2013 een Wmo-cursusavond voor haar cliënten in het stadhuis van Nijmegen. Zo’n 50 mensen kregen uitleg en training over de veranderingen in de Wmo. Ze gingen met elkaar en met wethouder Bert Frings (Nijmegen) in gesprek. Lees verder...

Activiteiten AVI

Met de Wmo-raad de wijk in

Foto Pien Lambermont.“Mensen zouden veel beter geïnformeerd moeten zijn,” aldus Pien Lambermont van de Wmo-adviesraad in Leiden. “Maar een wethouder kan weinig vertellen zolang zijn beleid nog niet is vastgesteld. Daarom zijn we zelf aan de slag gegaan. En met succes. Ik kijk terug op vier heel verschillende bijeenkomsten met Leidse inwoners.” Lees verder...

Politieke beïnvloeding door mantelzorgers

Ook mantelzorgers doen aan politieke beïnvloeding. Het Platform Mantelzorg Zuid-Holland Zuid heeft samen met de adviseurs van Aandacht voor iedereen, gewerkt aan een 10-puntenplan voor wethouders en Wmo-raden. Lees verder...

AVI-activiteiten rond ‘beschermd wonen’

Als de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 in werking treedt, wordt ‘beschermd wonen’ deels een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarmee zal er veel veranderen. De Adviseurs Versterking Wmo van Aandacht voor iedereen kunnen cliëntenraden van beschermd wonen ondersteuning bieden bij deze veranderingen zowel bij inhoud als processen op lokaal niveau. Lees verder...

Bruikbaar, afwisselend en actueel

Aandacht voor iedereen onderzocht hoe de lezers van de nieuwsbrief de informatievoorziening waarderen. Opnieuw zijn de lezers tevreden over de AVI-nieuwsbrief en de kennisdossiers. De behoefte aan informatie die landelijke beleidsontwikkelingen vertaalt naar de lokale praktijk, is nog steeds groot. Lees verder...

Signalering

Omslag Kantelkracht.

Burgerkracht wordt kantelkracht

Vrijwilligerswerk, zorgcoöperaties, netwerken van gepensioneerden, wijkbewoners die hun buurthuis beheren: hoe gaan gemeenten om met dit soort initiatieven, met de burgerkracht in de samenleving? In het boekje 'Kantelkracht: gras groeit boven 7 graden' laat de VNG zien hoe gemeenten maatschappelijke initiatieven ondersteunen en stimuleren. Lees verder...

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zegt in zijn advies over wonen en zorg dat langer zelfstandig wonen niet vanzelf gaat. Lees verder...

Op zoek naar gemeenschappelijke taal

Gemeenten krijgen met vier decentralisaties te maken. Elk van deze decentralisaties kent haar eigen woorden en taal maar in de kern zeggen ze hetzelfde: Mensen moeten dicht bij huis geholpen worden. VWS heeft een video laten maken die de verschillende begrippen die op de vier terreinen worden gebruikt, inzichtelijk maakt. Lees verder...

Nieuws

Dinkelland zoekt Wmo-laboranten

Gemeente Dinkelland zoekt onafhankelijke Wmo-laboranten voor het Wmo-lab. Lees verder...

Leden van de Wmo-adviesraad zijn geen schaduwambtenaren!

Weesp: Wmo-adviesraad is klaar voor 2015. Lees verder...