Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 27 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 27 - Aandacht voor iedereen

Inhoud

Informatief

Kennisdossier Inkoopbeleid

Met dit zevende kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het Wmo-inkoopbeleid. Uiterlijk 1 oktober 2014 moeten alle gemeenten hun contracten met instellingen hebben gesloten. Verder lezen...

Signalering

Handreiking Verkiezingen

De Ieder(in)-notitie 'Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen' helpt lokale belangenbehartigers op een goede manier en met de juiste timing het gesprek aan te gaan met de nieuwe gemeenteraad en wethouder(s). Immers, gemeenten krijgen veel nieuwe taken: zorg, werk, jeugd. De handreiking geeft informatie en tips over het beïnvloeden van beleid. Verder lezen...

Informatiekaarten Hervorming Langdurige Zorg

Het TransitieBureau Wmo heeft vijf informatiekaarten gepubliceerd waarin de belangrijkste informatie over de decentralisaties is samengevat per onderwerp. De onderwerpen van deze serie informatiekaarten zijn: pgb, cliëntondersteuning, beleidsinformatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en overdracht cliëntgegevens naar Wmo, overgangsregime AWBZ-cliënten en beschermd wonen. Op de informatiekaarten staat uitleg over de situatie vanaf 2015 en wat dit betekent voor gemeenten. Verder lezen...

Bijeenkomst Zin in Zelfredzaamheid

Vilans organiseert themabijeenkomsten 'Zin in Zelfredzaamheid' voor leden van Wmo-raden. Verder lezen...

Oproep

Visuele beperking en ervaring met de Wmo? Meld ze bij de Ooglijn!

De Oogvereniging wil graag in beeld krijgen wat bij de Wmo goed gaat en wat beter kan. Daarom roept de Oogvereniging om ervaringen te melden bij de Ooglijn. Verder lezen...