Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 28 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 28 (mp3)
Gesproken versie nieuwsbrief 28 (YouTube)

Inhoud


Opinie
- Niemand houdt van boze mensen
- Nog te weinig passende inspraak en medezeggenschap
- Stelling: burgercommunicatie kan het best verlopen via de zorgaanbieder
Informatief
- Staatssecretaris geeft meer duidelijkheid over beschermd wonen
- ‘Doofheid is meer dan niet kunnen horen’
- Jo Maes: ‘Alle hands aan dek!’
- Gemeenten en dementie
AVI producten
- Factsheet beschermd wonen
- Kennisdossier cliënten- en burgerparticipatie
Activiteiten AVI
- Mensen met psychiatrische problematiek in de spotlight
- Netwerk kwetsbare groepen
- 'Hoe zorgen we dat kwetsbare groepen in beeld komen?'
Signalering
- Nieuwe publicaties


Opinie

Als je boos bent, luistert niemand

Belangenbehartigers reageren soms emotioneel op de plannen rond de nieuwe Wmo. Hoe terecht ook, het werkt niet. Boze mensen worden niet serieus genomen. Door je boosheid, sluit de ander zich voor je af. En dan komt je boodschap niet over. Lees de column van Petra van der Horst

Nog te weinig passende inspraak en medezeggenschap

Foto Jaap Breugem.Jaap Breugem hoort veel te weinig over passende inspraak en medezeggenschap bij de drie decentralisaties: ‘Met haar artikel “Maatwerk of jurisprudentie” doet Petra van der Horst een goede aftrap. Zij benoemt de zwakker wordende positie van de zorgontvanger en doet een voorstel om daar structureel iets aan te doen. Maar zij gaat mijns inziens niet ver genoeg. De op stapel staande veranderingen vragen om een versterking van de positie van de cliënt niet alleen aan de achterzijde van de dienstverlening, maar ook aan de voorzijde.’ Lees verder...

Stelling: burgercommunicatie kan het best verlopen via de zorgaanbieder

Rien Smits, secretaris Gehandicaptenplatform Hoogeveen, was aanwezig bij een zorgdebat waarbij vijf Drentse gemeenten spraken met zorgaanbieders. Tijdens het debat kwam ook de angst van burgers en het gebrek aan communicatie aan de orde. Een van de gemeenten vertelde dat de meeste inwoners de informatie over alle veranderingen het liefst willen ontvangen via de huidige zorgleverancier. Vaak is dat een persoon waar ze een band mee hebben opgebouwd, met wie ze vertrouwd zijn geraakt en die ze geloven. Rien Smits vraagt zich af: de suggestie om via de zorgleveranciers te communiceren, spreekt die u aan? Reacties naar Aandacht voor iedereen: a.terhaar@iederin.nl

 

Informatief

Staatssecretaris geeft meer duidelijkheid over beschermd wonen

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomst van de verblijfszorg ggz, waaronder beschermd wonen. Het kabinet was aanvankelijk van plan om alle verblijfszorg ggz naar de Wmo of Zvw over te hevelen. Maar de voltallige Kamer had hem gevraagd voor mensen met zware psychiatrische problematiek ook een plek in te ruimen in de nieuwe Wet langdurende zorg (de opvolger van de AWBZ). Lees verder...

‘Doofheid is meer dan niet kunnen horen’

Foto Mariën Hannink.‘Gebarentaal is heel belangrijk, maar met een tolk verdwijnen niet alle drempels.’ Mariën Hannink vraagt aandacht voor doven en slechthorenden, deels nieuwe groepen voor de Wmo. ‘Mensen die gesproken taal niet of slecht meekrijgen, voelen zich minder thuis in de samenleving. Communicatie is immers een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen.’ Lees verder...

‘Alle hands aan dek!’

Foto Jo Maes.‘Wmo-raden moeten er op toezien dat alle nieuwe fracties met spoed ons rapport tot zich nemen. Gemeenten hebben nog slechts zeven maanden en dan wordt de nieuwe Wmo van kracht.’ Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg, was één van de opstellers van het rapport “Betrokken, dichtbij en niet alleen”. Het rapport laat zien in hoeverre de Limburgse gemeenten ‘klaar’ zijn om hun nieuwe taken in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit te voeren. AVI sprak met hem over het belang van het rapport voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Lees verder...

Gemeenten en dementie

Logo Alzheimer Nederland.Alzheimer Nederland ontwikkelde een aantal producten voor belangenbehartigers en gemeenten over de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Lees verder...

 

AVI producten

Nieuw! Factsheet Beschermd wonen

Aandacht voor iedereen heeft in deze factsheet alle informatie over beschermd wonen op een rijtje gezet voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden. Lees verder...

Nieuw! Kennisdossier Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo

In dit nieuwe AVI-kennisdossier geven we een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo. Lees verder...

 

Activiteiten

Mensen met psychiatrische problematiek in de spotlight

Omslag (Te) gekke burgers.Vermaatschappelijking van de zorg is al jaren een bekend thema: mensen met een beperking en problematiek wonen als het even kan in de buurt, de kern, net als ieder ander. Maar, wonen in een buurt of kern betekent niet automatisch dat je er bij hoort en dat je als volwaardig burger meetelt en meedoet. AVI helpt in Limburg bij de zichtbaarheid van mensen met psychiatrische problematiek. Lees verder...

Netwerk kwetsbare groepen

Een aantal organisaties van kwetsbare groepen in de provincie Friesland heeft zich gebundeld. Met het vooruitzicht van de decentralisaties vroegen zij zich af hoe zij het beste een stem konden geven aan hun specifieke problematiek. Lees verder...

‘Hoe zorgen we dat kwetsbare mensen in beeld komen?’

Foto Gabie Conradie.Vijf vragen aan Gabie Conradi, adviseur Versterking Wmo in de provincie Noord-Brabant. Gabie Conradi ziet dat de gemeenten in Noord-Brabant op dit moment ‘vaart willen maken’. Daarbij vergeten ze wel eens om ook naar de cliënt te luisteren. Juist Wmo-raden en belangenorganisaties kunnen helpen om gemeenten alert te houden. Gabie ondersteunt de raden en belangenbehartigers opdat ook kwetsbare inwoners goed in beeld blijven komen. Lees verder...

 

Signalering

Interessante publicaties

- E-boek ‘Stappen in buurt- en dorpskracht’: MOVISIE volgt 25 initiatieven van burgers die samen een vraagstuk aanpakte. Lees verder...
- Handreiking ‘Cliëntondersteuning’: het Transitiebureau ontwikkelde een handreiking voor gemeenten over de transitie van cliëntondersteuning. Lees verder...
- VGN-position paper ’Gehandicaptenzorg in de Wmo 2015’: wat is er volgens de VGN nodig voor een succesvolle Wmo. Lees verder...
- ‘Op weg naar een nieuw lokaal integraal samenspel’: Vilans onderzocht in zeven regio’s het transformatieproces van AWBZ naar Wmo en Zorgverzekeringswet. Lees verder...