Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 3 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

AVI-programma moet stoppen

 

Geachte,

Helaas heeft het ministerie van VWS besloten dat het programma Aandacht voor iedereen (AVI) per 1 juli a.s. moet stoppen. Alle activiteiten en werkzaamheden worden tot nader order opgeschort.

Controversieel

Zoals u weet, heeft het kabinet de transitie controversieel verklaard. Afgelopen maandag is er overlegd met het ministerie wat dit betekent voor het programma Aandacht voor iedereen. Het programma zou drie jaar lang zorgen voor informatie en advies aan Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties. Zo moesten zij een stevige gesprekspartner worden voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.

Geen informatie en advies

Het besluit van het ministerie betekent dat het programma alle lopende activiteiten en werkzaamheden moet afronden. Over de geplande informatiebijeenkomsten tot 1 juli volgt nader bericht, maar andere geplande werkzaamheden tot 1 juli kunnen worden uitgevoerd. De bijeenkomsten ná 1 juli worden echter allemaal afgelast. Er komen dan ook geen nieuwsbrieven meer uit.

Ondersteuning blijft nodig

De landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden gaan ervan uit dat de decentralisaties voort zullen gaan, welk kabinet er na de verkiezingen ook komt. Ondersteuning bij die decentralisaties zal dan ook nodig zijn. Alleen ontbreekt op dit moment het politiek draagvlak voor deze ondersteuning. De bij het programma betrokken organisaties blijven daarom in gesprek met het ministerie. Ze hopen op die manier aansluiting te houden bij de ontwikkelingen rond de decentralisatie AWBZ.

Afgesproken is dat de organisaties een voorstel mogen doen aan VWS voor een ander programma, maar met een veel kleinere omvang. Dit nieuwe programma moet voortbouwen op het bestaande programma. Maar veel valt hierover op dit moment echter nog niet te zeggen. Hoe het kleinere project eruit gaat zien, hangt af van voorwaarden die VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog moeten formuleren.

Vervelend

Ik vind het heel vervelend dat we het programma al moeten stoppen voordat het goed op gang is gekomen. We hebben nauwelijks ondersteuning kunnen bieden aan Wmo-raden en lokale belangenbehartigers. Persoonlijk vind ik het ook erg naar voor de medewerkers aan het programma. Voor hen heeft het besluit van het ministerie persoonlijke consequenties. Hun inzet is de afgelopen weken bijzonder groot geweest, maar per 1 juli stoppen hun activiteiten voor het programma.

Meer weten?

Mensen die zich hebben aangemeld voor één van de informatiebijeenkomsten ontvangen persoonlijk bericht of deze bijeenkomst wel of niet doorgaat. Mocht u vragen hebben over de bijeenkomsten of over andere ondersteuningsactiviteiten van het programma, stuurt u dan een e-mail naar het programma-secretariaat: secretariaattransitie1@iederin.nl

Het spijt mij u geen positiever bericht te kunnen sturen,
Met vriendelijke groet,

Hans Martin Don
programmavoorzitter

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland.