Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 30 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 30 (mp3)
Gesproken versie nieuwsbrief 30 (YouTube)

Inhoud

 

Opinie
- ‘We kunnen het zelf toch veel beter?’ 
Informatief
- Strijkplekken in Maastricht
- Informatie helpt tegen onrust en onzekerheid
AVI producten
- Kennisdossier zorgcoöperaties
-
Videopresentatie ‘inkoopbeleid’

Activiteiten
- Kwaliteitsstandaarden in Overijssel
- Overijssel: Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking
- Zuid-Holland: kwaliteit vanuit de vg-cliënt gezien
- Gesproken versie AVI-nieuwsbrief
Signalering
- Interessante publicaties

Nieuws
- Korte berichten

 

Opinie

We kunnen het zelf toch veel beter?

Logo opinie.Overal om me heen zie ik sterke patiënten- en cliëntenorganisaties. Maar wat me opvalt, is dat de gehandicaptenbeweging vaak zo weinig kijkt naar wat ze nog meer kan betekenen in het huidige veranderingsproces. De toekomst is volgens mij niet aan de professional, maar aan organisaties waar de mensen wie het aangaat direct betrokken zijn. We weten immers zelf beter dan wie dan ook, wat we nodig hebben en hoe we dat willen krijgen. Het is tijd voor een nieuwe ronde van zelfbeheer, samen dragen en eigen verantwoordelijkheid. Laten we het initiatief niet weer uit handen geven. Lees de blog van Petra van der Horst

Informatief

Strijkplekken in Maastricht

Foto Peter Vrehen.De gehandicaptenbeweging in Maastricht wil in alle buurthuizen wasmachines plaatsen en strijkplekken maken voor mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Ze worden gerund door vrijwilligers. Lees verder...

Informatie helpt tegen onrust en onzekerheid

Ze zijn er wel, gemeenten die burgers en cliënten nu al informeren om zo onnodige onrust en onzekerheid te voorkomen. Lees verder... 

AVI producten

Beeld coöperatie.Kennisdossier 'Coöperaties voor en door burgers'

Het negende AVI-kennisdossier 'Coöperaties voor en door burgers' schetst achtergronden, ontwikkelingen en kenmerken van deze nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers. Het kennisdossier helpt Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een eigen mening over de voor- en nadelen van coöperaties kunnen vormen. Zo kunnen zij beslissen in hoeverre zij die coöperaties willen ondersteunen. Lees verder... 

Foto Henk Beltman.Videopresentatie over ‘Inkoop Wmo-taken'

AVI-adviseur Henk Beltman schetst in een korte videopresentatie de stand van zaken rond de inkoop van Wmo-taken. Lees verder...

Activiteiten

Belangenorganisaties stellen kwaliteitsstandaarden op

In samenwerking met MOVISIE is in Overijssel een traject gestart om gemeenten te adviseren over de eisen waaraan zorg en ondersteuning volgens cliënten moet voldoen. Lees verder...

Overijssel: Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking

Foto Anne-Wil Lensen.Veranderingen in de Wmo? Meer zelf doen? Eigen regie?? Mensen met een verstandelijke beperking in Overijssel willen hier graag over mee praten. Lees verder...

Kwaliteit vanuit de vg-cliënt gezien

Ook Zuid-Holland gaat in gesprek met mensen met verstandelijke beperkingen over kwaliteit van zorg en ondersteuning. Lees verder...

Gesproken versie AVI-nieuwsbrief

Foto OrionWebbox.Vanaf heden komt de nieuwsbrief van Aandacht voor iedereen ook als gesproken versie beschikbaar. Dit op verzoek van de Oogvereniging. Lees verder...

Signalering

Nieuwe uitgaven

 

 • Burgermacht op eigen kracht? In vijf Nederlandse 'voorhoedegemeenten' is door het SCP onderzocht hoe het staat met burgerparticipatie. Lees verder...
 • Op weg naar een nieuw lokaal samenspel. Hoe verloopt het transformatieproces van AWBZ naar Wmo en Zorgverzekeringswet? Vilans deed onderzoek in zeven regio's. Lees verder...
 • De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft voor haar leden op een rijtje gezet wat de nieuwe Wmo betekent voor huisartsen. Lees verder...
 • Methodieken voor netwerkversterking. Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe werkt het en wat levert het op? Onlangs verschenen drie publicaties over werken met netwerken en netwerkontwikkeling. Lees verder...
 • Zorgbelang Zuid-Holland heeft een aantal producten ontwikkeld die ook bruikbaar zijn voor belangenbehartigers en leden van Wmo-raden elders in het land. Lees verder...
 • Afleveringen 16 en 17 van de nieuwsflits van het Transitiebureau zijn uit. Lees verder...
 • Nieuwsbrief Wmo inzicht 11 van de VGN is verschenen. Lees verder...

 

Nieuws

Korte berichten

 

 • Informatiecampagne VWS over nieuwe Wmo. Lees verder...
 • VWS en cliëntenorganisaties organiseren regionale bijeenkomsten over de herziening langdurige zorg. Lees verder...
 • Wmo-raden belangrijkst voor lokale stem in Wmo-beleid. Belangenorganisaties en gewone burgers nauwelijks gehoord. Dit zijn de uitkomsten van onderzoek van het Verwey-Jonker instituut. Lees verder...
 • Een kwart van de ouderen denkt in de toekomst ondersteuning nodig te hebben voor de ‘regie’ over zijn leven, aldus het NIVEL. Lees verder...
 • Evelien Tonkens benoemt bij haar afscheid als hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam vijf misvattingen over de participatiemaatschappij. Lees verder...
 • Aanbod van Koepel Wmo-raden: helpdesk voor juridische vragen voor Wmo-raden is vernieuwd. Lees verder...