Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 33 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 33 (YouTube)

Inhoud

Opinie
Hans Martin Don: ‘(E)BBZ: Bijstand bij zorg’
Petra van der Horst: ‘De duivel en het detail’
Laatste nieuws
Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer
De huishoudelijk hulp toelage
• Informatiebijeenkomsten over modelverordening
Provinciale bijeenkomsten programma Zorg Verandert
Thema ggz
Inloopfunctie ggz
Beschermd wonen
Mantelzorger Anneriek Risseeuw: ‘Of ze het echt begrijpen?’
Maak kennis met André, Gerrit, Ben, Karin, Joska en Lucien
Informatief
Dilemma’s van cliëntenraden
Gemeente kantelt nog niet overtuigend
Activiteiten AVI
Spiegelgesprekken in Groningen: wat nemen de deelnemers mee?
Noord-Holland: vooral behoefte aan inzicht en eerlijke informatie over inkoop
Wethouderssessie Utrecht: ‘Het belang van bekende gezichten’
Signalering
Nieuwe uitgaven
Nieuws
Korte nieuwsberichten

 

Vakantie

Van 1 augustus t/m 24 augustus is het secretariaat van het programma Aandacht voor iedereen gesloten. Voor vragen over de AVI-website of de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Aartjan ter Haar: a.terhaar@iederin.nl

 

Logo opinie.Opinie

(E)BBZ: Bijstand bij zorg

Autopech? De wegenwacht helpt. Juridisch conflict? Je rechtsbijstandverzekering staat je bij. Voor problemen met reizen kun je terecht bij de ANVR SGR en de consumentenbond is er voor leveringsvoorwaarden van goederen en diensten. Maar wat als je het niet eens bent met een Wmo-indicatie? Wie levert bijstand als je het niet eens bent met de geleverde zorg? Lees verder...

De duivel en het detail

Cliëntenperspectief moet meer zijn dan een detail in het gemeentebeleid, aldus Petra van der Horst in haar nieuwe blog. In de hectiek van Wmo-verordening, inkoopbeleid en aanpassen van gemeentelijke processen, komt de uitwerking voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte makkelijk in het gedrang. Echter, voor burgers zijn zaken als onafhankelijke cliëntondersteuning, beschermd wonen, keukentafelgesprek en cliëntenparticipatie geen details. Het zijn zaken die direct ingrijpen in hun persoonlijk leven. Ze mogen daarom zeker geen 'vergeten onderwerpen' worden. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.

Nieuws

Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer!

De Eerste Kamer heeft op 8 juli de Wmo 2015 aangenomen. Weliswaar met een kleine meerderheid van 37 stemmen voor en 36 tegen. Met de grootst mogelijke meerderheid werd een motie aangenomen om in alle gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning te waarborgen. Ook werd vastgelegd dat vanaf 2016 bij de verdeling van het budget voor gemeenten, ook demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeenten worden meegewogen. Staatssecretaris Van Rijn benadrukte nogmaals dat mantelzorg niet verplicht wordt. Lees verder... 

Alleen huishoudelijke hulp toelage als gemeente plan heeft

Staatssecretaris Van Rijn heeft extra geld toegezegd voor de huishoudelijke zorg, mits gemeenten een plan indienen. Lees verder...

Informatiebijeenkomsten over modelverordening

Programma Aandacht voor iedereen organiseert zes informatiebijeenkomsten voor Wmo-raden en belangenbehartigers over de VNG-modelverordening. Lees verder...

Provinciale bijeenkomsten programma Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert praat tijdens twaalf provinciale bijeenkomsten Wmo-raadsleden, belangenbehartigers en cliëntondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers bij over de veranderingen in de langdurige zorg en vooral over de effecten hiervan. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 22 september in Almere. Lees verder...

 

Logo ThemaThema ggz

Inloopfunctie ggz

Een van de onderdelen van de huidige AWBZ is de regeling Inloopfunctie ggz. Sinds er sprake is van de transitie van de extramurale begeleiding is aangekondigd dat ook deze regeling zou gaan vallen onder de zorg die overgeheveld wordt vanuit de AWBZ naar de Wmo. Toch blijkt deze regeling, met een geldelijke omvang van 51 miljoen euro, weinig bekend. Wat houdt de huidige regeling in? Welke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de middelen? Zijn er aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief? Lees verder...

Beschermd wonen

Staatssecretaris Van Rijn geeft uitleg over decentralisatie beschermd wonen in brief aan wethouders. In de brief bespreekt hij de positionering van de langdurige ggz, beleidsplannen van de centrumgemeenten, financiën, gegevensoverdracht en inkoop van sectorvreemde zorgzwaartepakketten. Lees verder...

‘Of ze het echt begrijpen?’ Een mantelzorger aan het woord

Anneriek Risseeuw vertelt hoe het is om als ervaringsdeskundige vanuit de ggz in gesprek te gaan met wethouders. Lees verder...

Maak kennis met André, Ben, Karin, Lucien, Joska en Anita

In hun levensverhalen vertellen bewoners van RIBW’s hoe ze zelf hard werken aan hun herstel. Het zijn positieve verhalen van mensen die hun evenwicht gevonden hebben of aan het vinden zijn. Lees verder...

 

Logo informatie.

Informatief

Dilemma’s van cliëntenraden

De cliëntenraad is onderdeel van een zorgorganisatie. Tegelijkertijd moet ze het belang van cliënten voor ogen houden. Dat cliëntenbelang verschilt soms van het organisatiebelang. Dit leidt tot dilemma’s, zeker als leden van een cliëntenraad gemeenten of belangenorganisaties adviseren over nieuwe ontwikkelingen. Spreek je dan namens de cliënten of namens de zorginstelling? Lees verder...

Gemeente kantelt nog niet overtuigend

Gemeenten kantelen, maar het aandeel toekenningen van individuele voorzieningen daalt nog niet. Stan Verhaag van Wmo Magazine interviewt de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau over de tweede evaluatie van de Wmo.

 

Plaatje activiteiten.

Activiteiten AVI

Spiegelgesprekken in Groningen: wat nemen de deelnemers mee?

De gemeente Groningen organiseerde samen met Aandacht voor iedereen in de Oosterparkwijk een spiegelgesprek tussen ervaringsdeskundigen en mensen die het beleid gaan maken. Kunnen we dagbesteding op een nieuwe manier gaan vormgeven? Hoe kunnen we rekening houden met de wensen en ervaringen van de huidige gebruikers? Lees verder... 

Noord-Holland: vooral behoefte aan inzicht en eerlijke informatie over inkoop

Hoe zit het met de keuzevrijheid voor cliënten wanneer gemeenten ondersteuning gaan inkopen? Hoe wordt de toegang tot de ondersteuning geregeld? Wie bepaalt wat ik als cliënt nodig heb? Is er ruimte voor kleinschalige initiatieven zoals zorgboerderijen? Een kleine greep uit de vragen die ter sprake kwamen tijdens de regionale bijeenkomsten in Noord-Holland over de inkoop van ondersteuning. Lees verder...

Wethouderssessie Utrecht: ‘Het belang van bekende gezichten’

Nadat de Wmo 2015 werd aangenomen door de Tweede Kamer organiseerden VWS en VNG samen met Aandacht voor iedereen een aantal wethouderbijeenkomsten. De wethouders gingen in gesprek met staatssecretaris Van Rijn, maar ook met cliënten. Lees verder...

 

Plaatje publicaties.

Signalering

Nieuwe uitgaven

  • Binnenlands Bestuur maakt overzicht budgetten sociaal domein per gemeente. Hoeveel krijgt uw gemeente voor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet? Lees verder...
  • Hoe ziet de zorg en ondersteuning er na de transitie op 1 januari 2015 uit? Vilans maakte een handige infographic. Lees verder...
  • Welke zorg voor jeugd gaat van AWBZ naar Wmo? Geactualiseerde codelijst gepubliceerd. Lees verder...
  • In haar trend- en signaleringsrapportage 2014 bespreekt MEE Nederland de signalen die de regionale MEE-organisaties hebben gemeld. Lees verder...
  • De gemeente Rijssen-Holten laat haar burgercommunicatie verzorgen door een extern communicatiebureau. Lees verder...
  • ‘Ik ga het niet met de buurvrouw over de problemen in mijn hoofd hebben’. MOVISIE vroeg aan zeer kwetsbare mensen hoe zij tegen de Wmo-idealen aankijken. Lees verder...
  • De Menselijke Maat: Twents instrument om prettig leven en meedoen te meten. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.

Nieuws

Korte berichten 

 
 

Programma Aandacht voor iedereen 

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.