Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 35 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 35 (YouTube)

Nieuwsbrief 35 - Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

 

Opinie
•  Petra van der Horst: “Hoe kun je beleid maken als je de mensen niet kent”
•  Janpeter Hazelaar: “Participatiewet raakt Wmo in de flank”
"Het spel moet goed gespeeld worden"

Informatief
•  Peel en Maas scheidt advies van belangenbehartiging
•  Vind, versterk, verbind en verlicht de informele zorg
•  Negen ggz-knelpunten bij de decentralisatie AWBZ
•  Aandachtspunten bij zorginkoop

AVI producten

•  Handreiking ‘Adviezen bij het keukentafelgesprek’
•  Handreiking ‘Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers’
•  Kennisdossier ‘Mantelzorg en de Wmo’
•  Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliënten

Signalering
•  Nieuwe uitgaven
Nieuws
•  Korte nieuwsberichten

 

Logo opinie.Opinie

Hoe kun je beleid maken als je de mensen niet kent?

“Hoe kun je beleid maken als je de mensen niet kent? Is het niet logisch dat een ambtenaar zelf in gesprek gaat met de inwoners van zijn gemeente? Met zo min mogelijk formele organen ertussen. En niet over zijn beleidswereld, maar over hún leefwereld.” aldus Petra van der Horst in haar weblog ‘Praten met mensen’. Lees verder...

Participatiewet raakt Wmo in de flank

De decentralisaties gaan de finale fase in. Alles draait om participeren en meedoen. Maar er is een andere kant. Hoe worden de uitvallers van de Participatiewet opgevangen? Gemeenten zullen via de Wmo passende voorzieningen moeten bieden om zinvol en duurzaam te kunnen participeren. Kunnen ze dat wel aan?, vraagt Janpeter Hazelaar zich af. Lees verder...

'Het spel moet goed gespeeld worden'

Bert Holman had zeven jaar ‘de leukste baan bij VWS’: hij was projectleider Wmo. Hans-Martin Don, voorzitter van de Koepel Wmo-raden, noemt hem ‘een gangmaker’. Aan de vooravond van de Wmo 2015 een gesprek met twee bevlogen mannen over de veranderende rol van de burger en de overheid. Lees het interview in Wmo-Magazine...


Informatief

Logo informatief.

Peel en Maas scheidt advies van belangenbehartiging

Wim van den Goor is voorzitter van het Regionaal Zorgvragersoverleg in Peel en Maas. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Peel en Maas gaat zowel belangenorganisaties subsidiëren als een 3-D-brede adviesraad. Lees verder...

Vind, versterk, verbind en verlicht de informele zorg!

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers moeten voldoening blijven vinden in wat zij doen voor een ander. Want wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, kan langer, beter en gezonder voor de ander zorgen. Wmo-raadsleden en belangenbehartigers spelen hierbij een sleutelrol. Zij kunnen gemeenten en zorgorganisaties stimuleren bij het vinden, versterken, verbinden en verlichten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Lees verder...

Negen ggz-knelpunten bij de decentralisatie AWBZ

Het LPGGz volgt de decentralisatie AWBZ vanuit het perspectief van mensen met een psychiatrische aandoening. Zij ziet een aantal knelpunten in de ggz waar Wmo-raden en belangenbehartigers extra alert op zouden moeten zijn. Lees verder...

Aandachtspunten bij zorginkoop

De organisaties achter Aandacht voor iedereen hebben een aantal tips rond zorginkoop opgesteld. Belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen hiermee in de eigen gemeente kijken of aan de betreffende voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning is voldaan. Lees verder...

 

Logo producten.AVI-producten

Handreiking ‘Adviezen bij het keukentafelgesprek’

Het keukentafelgesprek is belangrijk om maatschappelijke ondersteuning te verkrijgen. Deze leidraad geeft 25 aanbevelingen om de rol van de burger bij dat keukentafelgesprek te versterken. Lees verder...

Handreiking ‘Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers’

Iedere gemeente moet zijn eigen kwaliteitsbeleid vormgeven. Ieder(in) en Aandacht voor iedereen hebben een handreiking samengesteld voor Wmo-raden en belangenbehartigers om - vanuit cliëntenperspectief - hun gemeente te adviseren over het gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor zeer kwetsbare burgers. Lees verder...

Kennisdossier: ‘Mantelzorg en de Wmo’

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond mantelzorg en gemeentelijke mantelzorgondersteuning. Lees verder...

Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliënten

Aandacht voor iedereen stuurde een brief aan Wmo-wethouders en Wmo-raden met aanbevelingen voor gemeentelijke voorlichtingscampagnes over Wmo. Lees verder...

 

Logo producten.Signalering

• VNG publiceert definitieve modelverordening Wmo 2015. In deze herziene versie zijn de belangrijkste amendementen verwerkt. Lees verder...
• Per Saldo publiceert aanvulling bij aandachtspunten bij opstellen van gemeentelijk pgb-beleid voor Jeugdwet en Wmo. Lees verder...
• In de ‘Monitor Cliëntenparticipatie’ onderzoeken MOVISIE, AVI en de Koepel Wmo-raden de zeggenschap van advies- en cliëntenraden bij beleid en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Lees verder...
• ‘Sommige dromen houden mantelzorgers wakker’. Tips en inspiratie van Mezzo voor belangenbehartigers en gemeenten. Download...
• Handreiking dagbesteding van Zorgbelang Zuid-Holland. Negen adviezen voor beleid rond Wmo-dagbesteding. Lees verder...
• Wmo-inzicht 14, e-zine van de VGN, is verschenen. Lees verder...
• Vanwege de vele vragen heeft het ministerie van VWS een beknopte factsheet opgesteld over de inloopfunctie ggz. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.Nieuws

• VNG waarschuwt gemeenten om zorgvuldig te zijn met het aanpassen van voorzieningen voor mensen met een lopende indicatie. Lees verder...
• De landelijke VWS-campagne over de decentralisaties in het sociale domein is van start gegaan. Lees verder...
• Sensoor gaat landelijke Wmo-hulplijn verzorgen. Lees verder...
• Renkum wil geen aparte autismeraad. Lees verder...
• Congres Eigen regie Den Haag (Fokus). Lees verder...
• Programma Zorg Verandert kijkt terug op een aantal zeer geslaagde provinciale bijeenkomsten. Maar er volgen er meer. Lees verder...