Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 38 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 38 (YouTube)

Inhoud

 

Opinie

‘Eén mens...’: Column Joke Stoffelen
‘Wijkteams, een zachte landing?’: Column Liesbeth van Aalst

Informatief

(H)erken de verschillen
Ondersteuning en zorg inzichtelijk voor migranten
Onafhankelijke cliëntondersteuning ouderen: vind het wiel niet opnieuw uit
Onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente goed geregeld?
El Refugio Boxmeer
Rechtszaken: Gemeenten opnieuw in de fout bij huishoudelijke hulp

AVI producten

Handreiking 'Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein?
'Handreiking 'Prioriteiten en vragen in 2015

AVI activiteiten

Nieuwe themabijeenkomsten Beschermd Wonen
Raadsleden onder elkaar tijdens AVI-werkconferentie
AVI-monitor: Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning
AVI actief in 342 gemeenten
Oproep! Hoe ging het gesprek in uw gemeente?

Signalering

• Interessante publicaties

Nieuws

• Korte berichten

 

 

Logo opinie.Opinie

Eén mens…

“Elleke de Vries staat niet alleen. Maar wat zou het mooi zijn als al die betrokken professionals en vrijwilligers samen mét Elleke op zouden komen voor de belangen van de vele andere Ellekes”, blogt Joke Stoffelen. Verder lezen...

Een zachte landing?

“De zorg gaat anders worden. Gelukkig heeft de overheid een zachte landing toegezegd”, blogt Liesbeth van Aalst. Verder lezen...

 

Logo Informatief.Informatief

(H)erken de verschillen: keiharde noodzaak

Wat zien gemeenten over het hoofd als het om migranten gaat? AVI organiseerde een rondetafelgesprek over migranten en zorg in Nederland. “Hele groepen worden gemakkelijk weggezet omdat men zich bij overheidsinstanties laat leiden door vooroordelen.” “Als de overheid de eigenheid en eigen kracht van migranten niet benut zijn allerlei projecten al bij voorbaat moeilijk te realiseren.” De dringende boodschap van mensen die de vraagstukken van migranten kennen is dat gemeenten ook deze inwoners én hun achtergronden moeten leren kennen. Dat voorkomt veel leed en duurdere zorg. Verder lezen...

Ondersteuning en zorg inzichtelijk voor migranten

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) wil de zorgwereld inzichtelijk maken voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Deze allochtonen of migranten vormen echter niet één groep, maar er zijn tientallen groepen en iedere groep is weer anders. Veel allochtonen blijken minder gebruik te maken van mogelijkheden aan zorg en ondersteuning. Soms omdat men de weg niet weet, soms omdat men verdwaald raakt in een veelheid van regels, soms ook omdat de taal problemen oplevert. Helaas komt dit alles de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven niet ten goede. Verder lezen...

Onafhankelijke cliëntondersteuning ouderen: vind het wiel niet opnieuw uit

Een van de uitgangspunten van de zorg en ondersteuning is dat cliëntondersteuning integraal wordt aangepakt. Cliëntondersteuning is gericht op alle doelgroepen en richt zich op alle terreinen van het leven. Levenslang en levensbreed dus. Maar wat betekent voor bestaande goede (vrijwilligers) praktijken, bijvoorbeeld voor de vrijwillige ouderenadviseurs die ouderen bijstaan en ondersteunen? Wat doen gemeenten met al opgebouwde deskundigheid en ervaring? Verder lezen...

Onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente goed geregeld?

Onafhankelijke cliёntondersteuning is vanaf 1 januari gratis beschikbaar voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Voor veel gemeenten is dit een nieuwe dienst die zij verlenen. Met de digitale ’Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten’ kunt u eenvoudig en snel checken of uw gemeente dit goed heeft geregeld. Verder lezen...

El Refugio Boxmeer

Een kleine groep burgers uit Boxmeer en omgeving startte begin 2014 met de inrichting en verbouwing van het 1e burgerinitiatief voor kort verblijf tot de eerste ‘Bed & Breakfast’ van medeburgers met psychische klachten. Bij de opening, eind januari 2015 waren drie volledig ingerichte eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer beschikbaar. Verder lezen...

Rechtszaken: Gemeenten opnieuw in fout bij huishoudelijke hulp

Na de gemeente Dantumadeel, stonden ook Utrecht en Montferland voor de rechter vanwege het sterk verminderen dan wel stopzetten van de huishoudelijke hulp. In beide gevallen werd de gemeente in het ongelijk gesteld. De rechters vonden ook nu weer dat de gemeente eerst goed onderzoek had moeten doen naar de individuele situatie van de betrokkenen. Verder lezen...

 

Logo Signalering.AVI producten

Handreiking ‘Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein?’

Handreiking bij het bepalen van de koers rond advies, inspraak en zeggenschap na de decentralisaties. Eerst worden vijf richtingen geschetst waarin de Wmo-raad zich kan doorontwikkelen. Daarna volgt een inzichtelijk routeplan om te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein. In een aparte bijlage staan recente ontwikkelingen rond en in Wmo-raden beschreven. Verder lezen...

Handreiking ‘Prioriteiten en vragen in 2015’

Deze handreiking helpt bij het vaststellen van de onderwerpen in het kader van het lokale Wmo-beleid: de inhoudelijke agenda. De handreiking schetst de actuele maatschappelijke en politieke context nu de feitelijke transitie is afgerond. Daarna worden de drie hoofdthema’s van het gemeentelijk beleid bekeken vanuit het burger- en cliëntperspectief: vanuit de individuele cliënt en burger, vanuit burgerinitiatieven en vanuit beleidsmatige participatie. Bij elk van deze hoofdstukken staan toetsingsvragen voor het gesprek met de gemeente. De handreiking sluit af met vijf aanbevelingen voor de inhoudelijke opstelling in 2015. Verder lezen...

 

Afbeelding Activiteiten.Activiteiten

AVI-themabijeenkomsten beschermd wonen

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In de periode mei-juni wordt een nieuwe reeks bijeenkomsten georganiseerd, nu rond het thema ‘medezeggenschap’. Verder lezen...

AVI-werkconferentie: raadsleden onder elkaar

Hoe betrek je als gemeenteraad burgers en cliënten optimaal bij je nieuwe Wmo-beleid? Het programma Aandacht voor iedereen organiseerde een werkconferentie voor gemeenteraadsleden. Verder lezen...

Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo hebben behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die AVI in twaalf gemeenten heeft gehouden. De betrokken cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen. Verder lezen...

AVI actief in 342 gemeenten

De adviseurs van het programma Aandacht voor iedereen waren vorig jaar actief in 342 gemeenten. Zij ondersteunden en adviseerden Wmo-raden, lokale cliëntenorganisaties, lokale belangenbehartigers en gemeenten bij de transitie van begeleiding en beschermd wonen van AWBZ naar Wmo. Het programma blijkt in een grote behoefte te voorzien. Verder lezen...

Hoe ging het gesprek met uw gemeente?

Plaatje nieuws.

Nieuws

Korte nieuwsberichten

• “Meer vrijheid voor gemeenten is nodig” zegt minister Plasterk. Verder lezen...
• Voorbeeld uit Horst aan de Maas: het ondersteuningsplan als beschikking. Verder lezen...
• Voorbeeld uit Zoetermeer: informatiekaarten en themapagina's. Verder lezen...
• Reinaerde: workshops gesprek met de gemeente van start. Verder lezen..
• Tilburg: “Ondersteuning burgerinitiatief moet beter”. Verder lezen...
• Kaag en Braassem: veertig jaar Burenhulp. Verder lezen...
• Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg. Verder lezen...
• Gemeenten mogen de eigen bijdrage van cliënten voor huishoudelijke hulp verlagen tot vijf euro per uur. Verder lezen...
• Op initiatief van VWS is een aantal veelgestelde vragen over wachtlijsten van een antwoord voorzien. Verder lezen...

 

Logo Signalering.Signalering

Nieuwe uitgaven

• Vilans bundelde informatie over burgerinitiatieven tot overzichtelijk infographic. Verder lezen... 
• Onderzoek MOVISIE: breed sociale wijkteam meest populair. Verder lezen...
• VNG past modelverordening Wmo 2015 aan. Verder lezen...
• E-zine ‘De Transformatie’ van VGN verschenen. Verder lezen...
• Zorgbelang Overijssel stelde brochure en checklist samen die mantelzorgers helpt bij voorbereiding op keukentafelgesprek. Verder lezen...