Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 40 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 40 (YouTube)

Inhoud 

 

Opinie

Informatief

AVI producten

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

 

Logo opinie.

Opinie

#Ophef

“Sinds ik mantelzorger ben, spreek ik - via sociale media - vaak met andere mantelzorgers. De #ophef is soms niet van de lucht. Ik ben er geen voorstander van. Niet omdat ik niet wil meeleven met mensen die getroffen zijn door regelminnend Nederland, maar omdat deze strategie van emotie en (twitter)alarm mij niet aanstaat.” Lees de column van Ineke Ludikhuize

Langer zelfstandig voortploeteren

“De beleidsnota’s zijn geschreven, de regiotafels zijn klaargezet. Er is zelfs een aanjaagteam, dat achterblijvende regio’s gaat opjagen. Met het ‘langer zelfstandig wonen’ lijkt het goed te komen. Maar goed wonen vraagt niet alleen om stenen, om een dak boven je hoofd. Laten we daarom niet vergeten te luisteren naar de mensen om wie het gaat.” Lees de column van Anneke van der Vlist


Logo Informatief.

Informatief

Van AVI naar EK

Hans Martin Don maakt de overstap van voorzitter Aandacht voor iedereen naar senator in de Eerste Kamer: “Landelijk zijn we bijna klaar. Hooguit moeten we de Hlz en de Zorgverzekeringswet nog even goed inregelen. Lokaal, daar gaat het nu echt gebeuren.” Een kritische bespiegeling van een betrokken bestuurder. Lees verder...

Hans Sureveen brengt werelden bij elkaar

Op 1 juni is Hans Sureveen gestart als nieuwe voorzitter van het programma Aandacht voor iedereen. “Ik vind het een goede zaak dat AVI de verbinding legt tussen wat er speelt op een landelijk niveau en het lokale en regionale speelveld.” Lees verder...

Schandpaal of inspiratie?

“Zowel bezuinigende gemeenten als calculerende burgers doen aan framing”, aldus onderzoekers en zorgdeskundigen. Zij bespraken de laatste ontwikkelingen rond de transformatie van zorg en ondersteuning. Hun conclusie: “Transformatie vraagt vertrouwen. Dus, hoe gaan we verder? Kiezen we voor de schandpaal of voor inspiratie?” Lees verder...

Hoe kunnen digitale producten ons helpen?

Het keukentafelgesprek gaat over de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en welke steun daarbij eventueel nodig is. Digitale producten kunnen helpen om dat gesprek voor te bereiden én om langer zelfredzaam te blijven. Welke producten zijn er al? Welke zijn nodig? En waar moeten ze aan voldoen? Aandacht voor iedereen nodigde drie experts uit voor een gesprek. Lees verder...

Herwaardering ‘eigen kracht’

In de afgelopen jaren is ‘eigen kracht’ een veel gehoord begrip. Zeker in de wereld van overheden en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar er is ook veel verwarring: is ‘eigen kracht’ echt hetzelfde als ‘eigen verantwoordelijkheid’ of is het eerder ‘los het zelf maar op’? En kun je iemand wel ‘in zijn eigen kracht zetten’ of de regie ‘geven’? Een verslag van een ronde tafelgesprek van Aandacht voor iedereen over ‘eigen kracht’. Lees verder...

Gemeenten worstelen met keukentafelgesprek

AVI-raadpleging laat zien dat keukentafelgesprek nog veel kinderziektes vertoont. Cliëntenorganisaties doen aanbevelingen aan gemeenten. Lees verder...

 

Logo Signalering.AVI producten

Kennisdossier ‘Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief’

Centraal in dit kennisdossier staat de vraag: hoe kan gemeentelijk inkoopbeleid bijdragen aan de zelfregie en participatie van kwetsbare burgers? Hoe staat het medio 2015 met de zorginkoop door gemeenten en zijn er vanuit cliëntenperspectief specifieke aandachtspunten om mee te denken over inkoopbeleid en inkoopstrategie? Lees verder...

Themakaarten

Aandacht voor iedereen, MOVISIE en de Koepel van Wmo-raden hebben hun kennis van belangrijke en actuele thema's gebundeld in vijftien themakaarten, niet langer dan een A4. Lees verder...

 

Afbeelding Activiteiten.

Activiteiten AVI

Wmo Klankbordgroep van mensen met een verstandelijke beperking

In juni gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het startschot voor de Wmo Klankbordgroep AV, dè Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Een wervelend begin na lange voorbereiding. Lees verder...

Goed voor elkaar? Nieuwe raadpleging Zorg naar gemeenten

Wat zijn uw ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften? Om daarachter te komen, start op 3 september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? Lees verder...

 

Logo Signalering.

Signalering

 

Nieuwe uitgaven

 • Drie inspirerende brochures over onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees verder...
 • Nieuwsbrief #4 Zorg Verandert, juli 2015. Lees verder....
 • E-magazine De Transformatie 3 (VGN) verschenen. Lees verder...
 • Eind augustus komen de eerste inzichten van de monitor Sociaal Domein beschikbaar. Lees verder...
 • Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid. Lees verder...
 • Tussenrapportage programma ‘In voor Mantelzorg’. Lees verder...
 • Lees 'Bouwen aan Limburgse vitaliteit' over de succesfactoren van een vitaal bestuurlijk netwerk. Lees verder...
 • De stem van cliënten met psychiatrische aandoeningen in het Wmo-beleid. Lees verder...

  

 

Plaatje nieuws.

Nieuws

 

Korte nieuwsberichten

 • Overgangsrecht vergeten groep verlengd tot 2017. Lees verder...
 • Gemeenten negeren massaal uitspraken rechters over schoonmaakhulp. Lees verder...
 • Opmerkelijk veel bezwaarschriften huishoudelijke hulp. Lees verder...
 • LSR wil meer bevoegdheden cliëntenraden. Lees verder...
 • “Niemand mag buiten de boot vallen”: Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos lanceren eigen zorgmonitor. Lees verder...
 • Beilen: Meld knelpunten uitvoering Wmo. Lees verder...
 • Alphen zat fout met afwijzing traplift. Lees verder...
 • De Informele Voordeur in Zwolle. Lees verder...
 • Renkum: Wethouder Hermine van den Berg blikt terug. Lees verder...
 • Groningen: Zorg dat je meepraat. Lees verder...
 • Almere: Duizenden vragen over veranderingen in de zorg. Lees verder...
 • Den Haag: verslag van themabijeenkomst Tips & Trics voor het Keukentafelgesprek beschikbaar. Lees verder...
 • Gezocht: Burgers die het wel zelf kunnen/willen/moeten doen. Lees verder...