Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 45 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 45 (YouTube)

Inhoud 

 

Opinie

Informatief

Producten AVI

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

 

Logo opinie.

Opinie

Is er ruimte voor het kleine?

"Het leek zo mooi: de Wmo zou leiden tot lokale vernieuwing. Immers, als gemeenten zelf hun zorg inkopen leidt dat vanzelf tot een op maat gesneden aanbod." Maar Petra van der Horst, programmamanager Aandacht voor iedereen ziet het anders: "Het concurrentie-denken bij inkoop is vernieuwing in de weg gaan staan. Het is tijd voor een andere invalshoek." Verder lezen...

Democratie in de zorg moet op de schop

De democratie in de zorg loopt achter op die van ruimtelijke ordening, volgens prof. Guus Schrijvers: “De zorg is minstens zo belangrijk als een fietspad”. Verder lezen...

 

Logo Informatief.

Informatief

Zo betrek je migranten bij adviesraden en cliëntenorganisaties

Net als andere burgers hebben migranten belang bij een goede zorg en dienstverlening. Net als andere burgers, bezitten zij ervaringen die daaraan kunnen bijdragen. Toch worden migranten nog onvoldoende betrokken bij het werk van adviesraden en cliëntenorganisaties. Maar hoe betrek je migranten bij je organisatie? Welke mensen moet je benaderen, waar vind je ze en hoe kom je op de hoogte van wat er bij hen speelt? Helena Kosec van expertisecentrum Pharos laat in vier stappen zien hoe adviesraden en cliëntenorganisaties aan de slag kunnen met participatie van (niet-westerse) migranten. Lees verder...

Wmo-vervoer of basismobiliteit?

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor vervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit. Alleen, in de praktijk lopen mensen tegen nogal wat problemen aan. Wat is de beste oplossing? Moeten gemeenten inzetten op specifiek Wmo-vervoer of is de nieuwe trend richting integraal vervoersbeleid misschien toch een beter antwoord? Lees verder...

Ouderen met een verstandelijke beperking

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking stijgt. Vaak hebben zij te maken met specifieke problematiek. Om in gemeentelijk beleid hier goed op in te spelen is kennis nodig. Daarom heeft de VGN speciaal voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties een factsheet samengesteld. Lees verder...

“Denk als een rat”

Cliënten kunnen, mits goed voorbereid en getraind, nuchtere meedenkers zijn in het proces van zorginkoop. De gemeenteraad lijkt op dit gebied terrein te verliezen als vertegenwoordiger van de ‘potentieel kwetsbare’ inwoner. Cliëntenparticipatie bij zorginkoop wordt steeds belangrijker. Maar wat is de beste manier? Lees verder...

 

Logo Signalering.Producten AVI

Kennisdossier ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’

De twee centrale vragen in dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties?
Het kennisdossier helpt Wmo-raden en belangenorganisaties die het VN-verdrag in hun gemeenten willen toepassen. We laten de samenhang met decentrale wet- en regelgeving zien. En we geven handige suggesties, tips en goede voorbeelden. Lees verder...

Kennisdossier ‘Sociale wijkteams’

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams nog in ontwikkeling. Andere gemeenten werken er al een tijdje mee. Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit kennisdossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van die sociale wijkteams. Lees verder...

Wat vindt u van de AVI-nieuwsbrief?

Ook in 2015 willen wij graag weten wat u vindt van het aanbod van Aandacht voor iedereen. Doe mee met het AVI-lezersonderzoek. Lees verder...

 

Afbeelding Activiteiten.

Activiteiten AVI

Doe mee aan AVI-onderzoek Zorg naar gemeenten

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Ook dan horen we graag van u. Lees verder...

Succesvolle bijeenkomsten over cliënten- en burgerparticipatie

AVI en Koepel Wmo-raden organiseren tien bijeenkomsten voor Wmo-raden, verspreid over het land. De bijeenkomsten gaan over cliënten- en burgerparticipatie en de rol van Wmo-raden daarbij. De bijeenkomsten blijken in een behoefte te voorzien. Er is zoveel belangstelling voor dat er extra bijeenkomsten worden gepland. Lees verder...

Ervaren, verbeteren en innoveren

Zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland maken samen beleid voor de drie decentralisaties en de transformatie van het Sociaal Domein. Dit doen ze door gezamenlijk te ervaren, verbeteren en innoveren (EVI). Adviesraden en cliëntenorganisatie werken mee en worden daarbij ondersteund door Aandacht voor iedereen. Lees verder...

 

Logo Signalering.Signalering

Nieuwe publicaties

  • Utrecht: Tien ijkpunten voor de Wmo vanuit het perspectief van burgers met een psychische kwetsbaarheid. Lees verder...
  • Het Zweedse model, Wmo-beleid in Scandinavische landen. Lees verder...
  • Sociaal wijkteams op weg, uitgave van Zorgbelang Zuid-Holland. Lees verder...
  • Wlz-kompas van het Zorginstituut geeft uitleg over zorg die onder de Wet langdurige zorg valt. Lees verder...
  • VNG publiceert Werkagenda Vernieuwing maatschappelijke ontwikkeling voor gemeenten. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.

Nieuws

Kort nieuws