Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 5 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

Programma AVI gaat door

 

 

De Tweede Kamer heeft gisteren besloten dat het programma Aandacht voor iedereen (AVI) door moet gaan. Niet alleen in 2012, maar ook in 2013.

 

Het programma Aandacht voor iedereen is zeer verheugd met de uitspraak van de Tweede Kamer. Het betekent dat het programma Wmo-raden en lokale belangenbehartigers kan blijven ondersteunen. Het programma versterkt hun positie en die van de cliënten met advies en actieve begeleiding. Zo krijgen de Wmo-raden en belangenbehartigers grip op de lopende complexe processen rond de Wmo en zijn ze een stevige gesprekspartner voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.

In het debat van 28 juni heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat zij het belangrijk vindt om ook de komende periode de partijen te blijven ondersteunen bij de voorbereidingen en het versterken van de Wmo, zoals op de thema’s toegang, inkoop en coördinatie & signalering. Tijdens het debat is door de Kamer ook aangegeven dat het TransitieBureau Begeleiding haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Op dit moment wordt door het programma Aandacht voor iedereen met het ministerie van VWS overlegd over een accentverschuiving in het oorspronkelijke plan van aanpak. Die verschuiving is nodig vanwege het controversieel verklaren van de transitie van de AWBZ-begeleiding. Zodra duidelijk is op welke taken de komende maanden de nadruk de nadruk ligt, zal het programma u daarover informeren.

 

Hans Martin Don
programma-voorzitter