Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 8 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 8 - Aandacht voor iedereen

 

Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van het programma Aandacht voor iedereen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, feiten en cijfers, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden over de ontwikkelingen in de Wmo.
 
Met vriendelijke groet,
 
Petra van der Horst,
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud 

 

Informatief

 

“Waar je welzijn toevoegt, bespaar je op zorg”

De gemeente Peel en Maas in Limburg is een koploper op het gebied van burgerparticipatie. Met het concept ‘Leven in het dorp Wonen-Welzijn-Zorg’ en ‘Netwerk Welzijn Versterkt’ biedt de gemeente kwetsbare burgers de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun leven en de leefomgeving. Dit in dialoog met maatschappelijke instanties en ondernemers. Lees verder…

 

Logo Alzheimer NederlandIn drie stappen naar een dementievriendelijke gemeenschap

 

Gemeenten kunnen meewerken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Dat is een gemeenschap waar het taboe op dementie eindelijk is doorbroken. Alzheimer Nederland maakte een eenvoudig driestappenplan om gemeenten daarvoor enthousiast te maken. De belangrijkste boodschap van het stappenplan: sluit aan bij de dementieketen en neem dementie serieus vanaf de niet-pluisfase. Lees verder…

Panel lokale belangenbehartiging Platform VGlogo platform vg

Met het project ‘Wat komt er op ons af?’ informeren Platform VG en de aangesloten organisaties belangenbehartigers over de veranderingen in wet- en regelgeving. Het ‘panel lokale belangenbehartiging’ is een onderdeel van dit project. De panelleden vertellen over hoe in hun regio de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking is georganiseerd. Deze informatie gebruikt Platform VG in de lobby en voor de verbetering van de activiteiten in het project. Lees verder…

Onderzoek naar betrokkenheid Wmo-raad bij decentralisatieproceslogo movisie

Door de toenemende decentralisatie van overheidstaken, krijgen Wmo-raden en gemeenten met nieuwe cliëntgroepen in de Wmo te maken. Uit een onderzoek van MOVISIE blijkt dat Wmo-raden en gemeenten die nieuwe groepen cliënten nog onvoldoende weten te bereiken. Zestig procent van de Wmo-raden ervaart dit als een knelpunt. Zij zoeken naar manieren en mogelijkheden om in contact te komen met nieuwe doelgroepen, informeel en formeel. Lees verder…

 

Activiteiten

 

Conferentie ‘Kijken met de ogen van burgers’ogen

Hebben Wmo-raden, gemeenten en zorgaanbieders voldoende oog voor mensen die te maken krijgen met de decentralisatie van overheidstaken naar de Wmo? Wat betekent het decentralisatieproces voor de betrokkenen? Tijdens de conferentie ‘Kijken met de ogen van burgers’ komen cliënten zelf aan het woord. Gemeenten en Wmo-raden kunnen hier hun voordeel mee doen. Lees verder…

 

Signalering

 

Advieskaarten voor belangenbehartigers over mantelzorg (Mezzo)advieskaart mezzo

Mezzo heeft advieskaarten ‘mantelzorg in de gemeente’. Hierop staan adviezen voor gemeenten over onderwerpen waar mantelzorgers mee te maken hebben. Bedoeld voor lokale en regionale belangenbehartigers en Wmo-raden. Lees verder…

Factsheet ‘Gemeente en opdrachtgeverschap’ (MOVISIE)

Informatie voor Wmo-raden, cliënten en hun organisaties over de verschillende stappen en aspecten van het opdrachtgeverschap van gemeenten. Lees verder…

Handreiking ‘Zorgverkoop in de Wmo’ (VGN)handreiking zorginkoop

Een handreiking voor zorgaanbieders over hun veranderende rol en positie bij de decentralisaties. Zorgaanbieders krijgen te maken met de gemeente als nieuwe partij. Lees verder…

Nieuwe uitgaven project De Kanteling (VNG)logo vng

Twee nieuwe uitgaven over het proces van kantelen in de gemeente:
- De Kanteling en burgercommunicatie. Lees verder…
- De Kanteling, lessen en praktijken. Lees verder…

Leergang 'Effectief opkomen voor mantelzorgers' (Mezzo)leergang mezzo

Een scholing voor belangenbehartigers en Wmo-raadsleden over het effectief opkomen voor de belangen van mantelzorgers (prestatieveld 4). Aangeboden door Mezzo. Lees verder…

Factsheet 'Mensen met beperkingen' (SCP)

Een nieuwe factsheet van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met een overzicht van de aantallen thuiswonende mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen in 2011. Lees verder...

Digitale nieuwsbrief over Wmo (VGN)

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) begint digitale nieuwsbrief over transitie extramurale begeleiding naar Wmo. Lees verder... 

 

Omslag Thuis in de gemeente.Verstandelijk gehandicapten thuis in de gemeente (NIVEL)

 

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vaak nog moeilijk om mee te doen in de samenleving. Gemeenten en zorgorganisaties moeten daarom helpen. Het NIVEL heeft een handreiking gemaakt met tips om de participatie van deze groep te verbeteren. Lees verder... 

 

Nieuws

 

Zwolle: Wmo krijgt ‘ruim voldoende’

Wmo-gebruikers geven Zwolle een 'ruim voldoende'. Lees verder... 

Oproep: Transitiebureau onderzoekt ondersteuningsbehoefte

Het TransitieBureau wil graag weten hoe zij de komende tijd het beste ondersteuning kan bieden bij de voorbereidingen op de decentralisatie van begeleiding en het versterken van de Wmo. Lees verder...

Gemeenten mogen eigen bijdrage Wmo vragen

Het is gemeenten toegestaan om een eigen bijdrage te vragen voor voorzieningen, ook al hebben mensen de voorzieningen al jaren in gebruik. Dat geldt ook voor voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Centrale Raad. Lees verder...

 

 

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.