Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 9 - Aandacht voor iedereen

 

Nieuwsbrief 9 - Aandacht voor iedereen

 

Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het programma Aandacht voor iedereen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, feiten en cijfers, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden over de ontwikkelingen in de Wmo. Uw speciale aandacht vraag ik voor het groeidocument waarin wij laten zien wat programma Aandacht voor iedereen voor Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten kan betekenen.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

Informatief

Interview: Geen Wmo-beleidsnota maar ‘Samenkracht’ in Eindhovensamen kracht

Eindhoven maakt geen apart Wmo-beleidsplan. Wethouder Lenie Scholten: “Alle burgers moeten anders gaan denken en handelen. Niet alleen de burger met hulpvraag maar ook de burgers die hulp kunnen bieden, de overheid en de professionals. We moeten de aanpak anders gaan organiseren. Dat lukt door ‘te doen’ en een heldere visie te hebben. Dat lukt niet met uitgebreide beleidsplannen.” Lees verder…

Ministerie dreigt Wmo-verordening te vernietigengrenzen aan de zorg rapport

Driekwart van alle 415 Nederlandse gemeenten heeft een inkomensgrens in de verordening voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting De Ombudsman. In strijd met de wet en dus onacceptabel vindt Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Ze gaat Wmo-verordeningen die nu nog een inkomensgrens hanteren, vernietigen en zo nodig de wet aanscherpen. Lees verder…

Activiteiten

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding

De Adviseurs Versterking Wmo van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ kunnen Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten helpen om zich gezamenlijk voor te bereiden op die komende decentralisaties. Hoe? Dat leest u in dit groeidocument van Aandacht voor iedereen. Lees verder…

Kennisdossier ‘De Wmo-raad en haar diverse achterban’achterban

Het tweede kennisdossier van Aandacht voor iedereen gaat over ‘De Wmo-raad en haar diverse achterban’. Leden van Wmo-raden kunnen de informatie gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over manieren om verbinding te leggen met de inwoners van hun gemeente. En om kleine of moeilijk bereikbare doelgroepen van de Wmo in beeld te krijgen. Lees verder…

Interview: Aandacht voor iedereen in Wmo Magazinewmo magazine

De nieuwste uitgave van het Wmo Magazine gaat over het thema ‘veranderen’. In dit nummer een interview met Petra van der Horst, programmamanager Aandacht voor iedereen, en Emmy van Brakel, adviseur Kanteling. Stan Verhaag spreekt met hen over hun visie op de Kanteling in de Wmo en de transitie én over hoe dat uitpakt in de gemeentelijke praktijk. Lees verder…

Signalering

Van samen zoeken naar samen werken – Wmo trendrapport 2012

Om er voor te zorgen dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) effect heeft, is er meer samenwerking nodig tussen gemeenten, professionele organisaties en burgerverbanden. Dat staat in het Wmo trendrapport 2012, een uitgave van kennisinstituut MOVISIE. Lees verder…

Serie artikelen in Trouw over ‘doe-democratie’trouw

Met de Wmo en de toenemende decentralisaties wordt er steeds meer gevraagd van de burger zelf. Zij moeten het meer en meer ‘zelf doen’. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In Trouw komen in een serie artikelen, professionals en vrijwilligers aan het woord over de zogenaamde ‘doe-democratie’. Lees verder…

E-magazine ZELF: discussie eigen verantwoordelijkheidemagazine zelf

Kwetsbare mensen in de samenleving krijgen steeds vaker te horen dat ze het allemaal zelf moeten doen. Wat houdt dat in? En hoe doe je dat? In het nieuwe e-magazine ‘ZELF’ van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), staan verhalen over ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfregie’. Hiermee wil de LCR de discussie over ‘het zelf doen’ op gang brengen en houden. Lees verder…

Training: Empower uw Wmo-raad: de kracht van overtuigen!logo koepel wmoraden

De Koepel Wmo-raden heeft, in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut, een training ontwikkeld om Wmo-raden te versterken. In ‘De kracht van overtuigen’ gaan leden van Wmo-raden aan de slag met het geven van een goed advies op een overtuigende manier. Leden van Wmo-raden kunnen nu voor een leuke prijs deelnemen aan de training. Dus geef u snel op! Lees verder…

Nieuws

‘Wmo gestript’ over Wmo-raden en netwerkcoachwmo gestript

Op YouTube staan stripcolleges over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn filmpjes waarin in stripvorm verschillende onderdelen uit de Wmo worden gepresenteerd. ‘Wmo gestript’ worden de filmpjes genoemd. Er zijn twee nieuwe filmpjes verschenen: over Wmo-raden en over de netwerkcoach. Lees verder…

Theater over wat leeft bij mensen met beperking

Op 24 oktober is de première van de theatervoorstelling ‘De kaarten worden geschud’. Een voorstelling waarin mensen met een beperking laten zien wat er bij hen leeft. De theatervoorstelling is bedoeld als handreiking voor gemeenten om zo in gesprek te komen met mensen met een beperking. Lees verder…Programma Aandacht voor iedereen

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.