Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : aandachtspunten transitie AWBZ

Gesproken versie nieuwsflits 36 (YouTube)

Aandachtspunten transitie AWBZ

Inhoud

In deze nieuwsflits signaleert Aandacht voor iedereen (AVI) een aantal knelpunten bij gemeenten rond de transitie AWBZ naar de Wmo. AVI vroeg in september namelijk aan cliënten in hoeverre zij zich geïnformeerd voelden. En begin november inventariseerde AVI de knelpunten die haar provinciale adviseurs in het veld tegenkomen.

Rapport ‘Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?’

Aandacht voor iedereen vroeg in september ruim 3000 cliënten en hun mantelzorgers naar hun ervaringen met de informatievoorziening over de decentralisatie begeleiding en beschermd wonen. In het rapport ‘Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?’ staan de uitkomsten van de raadpleging onder mensen die nu AWBZ-zorg krijgen, maar volgend jaar voor hun ondersteuning bij de gemeente moeten aankloppen. Lees verder...

Radar: ‘Zorgbehoevenden horen nog niks van gemeente’

Niet alleen uit de AVI-raadpleging van september blijkt dat mensen vaak niet weten waar ze straks in 2015 aan toe zijn. Drie andere onderzoeken laten hetzelfde beeld zien. Lees verder...

Knelpunten gesignaleerd

AVI heeft begin november ook andere knelpunten rond de AWBZ-decentralisatie ‘begeleiding en beschermd wonen’ geïnventariseerd. Daarvoor zijn de 25 provinciale adviseurs versterking Wmo en een aantal andere contacten in het land benaderd. Zij gaven de signalen door die ze in hun dagelijkse werk krijgen over knelpunten en over andere zaken die extra aandacht vragen. Lees verder...

Aanbevelingen voor gemeenten

Uit de AVI-cliëntenraadpleging van september 2014 blijkt dat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Daarom hebben de betrokken organisaties een aantal concrete aanbevelingen aan gemeenten gedaan. Bijvoorbeeld: maak in een persoonlijk gesprek duidelijk wat er gaat veranderen. Lees verder...

Overgangsrecht

Het merendeel van de respondenten blijkt niet te weten dat het overgangsrecht op hen van toepassing is. En als ze het weten, dan begrijpen ze de informatie vaak niet. Het is daarom belangrijk dat Wmo-raden en belangenbehartigers er bij hun gemeenten op aandringen dat alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd worden over het overgangsrecht en wat dit voor hen betekent. AVI stelde een korte samenvatting van het overgangsrecht samen. Lees verder... 

Wat vindt u van de AVI-nieuwsbrief?

U bent een van de lezers van de nieuwsbrief van Aandacht voor iedereen. Samen met zo’n 6.000 andere abonnees. Daar zijn we trots op. We willen de nieuwsbrief zo goed mogelijk laten aansluiten op uw wensen en behoeften. Daarom horen we graag wat u van de nieuwsbrief vindt. Stuur een mail aan onze redacteur a.terhaar@iederin.nl en vertel wat u goed vindt, wat beter kan en wat u mist. Onder de inzenders verloten wij een heerlijke taart. Lees verder... 

 

Programma Aandacht voor iedereen 

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.