Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : bijeenkomsten

Inhoud

 

Activiteiten AVI

 

Meer dan 1200 AVI-bijeenkomsten

Aandacht voor iedereen heeft de afgelopen jaren zeker 1200 verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Met succes. De deelnemers zijn zeer positief over de resultaten. In deze nieuwsflits vragen we aandacht voor enkele bijeenkomsten die in het komende najaar zullen plaatsvinden. Lees verder...

Themabijeenkomsten 'Wmo-adviesraad aan zet!?'

 AVI en Koepel Wmo-raden organiseren 10 themabijeenkomsten voor Wmo-raden over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie. Lees verder...

Cursus lokale belangenbehartiging mensen met verstandelijke beperking

AVI en KansPlus organiseren cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees verder...

Themabijeenkomsten Beschermd Wonen

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In oktober wordt de derde reeks bijeenkomsten georganiseerd. Lees verder...

Netwerkbijeenkomst 'Landelijke stem ook lokaal'

AVI en Ieder(in) organiseren een netwerkbijeenkomst over de vraag hoe landelijke patiëntenorganisaties kunnen samenwerken met lokale organisaties opdat ook hun stem in gemeenten gehoord wordt? Lees verder...

Workshop medezeggenschap

AVI en Ons Tweede Thuis organiseerden in Noord-Holland voor cliënten(raden) en mantelzorgers van mensen met een (verstandelijke) beperking een serie bijeenkomsten over het thema ‘Eigen kracht’. In oktober wordt de reeks afgesloten met een workshop medezeggenschap. Lees verder...

Focusgroep-bijeenkomsten AVI-cliëntenmonitor

De AVI-cliëntenmonitor maakt de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers zichtbaar. In het kader van de monitor worden in het komend najaar verschillende focusgroep-bijeenkomsten georganiseerd. Lees verder...