Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Cliënten vertellen
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : raadpleging Zorg naar gemeenten (2)

Gesproken versie nieuwsbrief 32 (YouTube)

Inhoud

Cliënten vertellen over veranderingen in de zorg
• Onzekerheid en zorgen
• “Voor mij is individuele begeleiding een must”
• “Waar moet ik straks heen?”
• “Meer oplossen in eigen kring: kan dat?”
• Aanbevelingen
• Volgende stap: 2e digitale cliëntenraadpleging

Cliënten vertellen over veranderingen in de zorg

Aandacht voor iedereen (AVI) heeft 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers geïnterviewd over hun ervaringen met de decentralisatie AWBZ. Met deze informatie van de negen landelijke cliëntenorganisaties kunnen belangenorganisaties en Wmo-raden hun rol als belangenbehartiger en adviseur nog beter vervullen. Lees verder...

Veel onzekerheid bij cliënten

Veel mensen met een beperking of psychische problemen krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Ook mensen die nu begeleid wonen in een RIBW, moeten straks bij hun gemeente aankloppen voor begeleiding. Wat deze verandering concreet voor henzelf gaat betekenen, weten ze vaak niet. Uit de interviews blijkt dat mensen grote zorgen hebben over hun toekomst. Lees verder...

Logo Oogvereniging.“Voor mij is individuele begeleiding een must”

“Voor mij is individuele begeleiding een must. Door mijn handicap moet ik bij veel nieuwe dingen eerst uitleg of hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij nieuwe etenswaren, verpakkingen, keukengerei en zo. Ik kan mezelf goed redden, maar dingen in huis repareren bijvoorbeeld, dat lukt me weer niet.” Lees verder...

Logo CSO.“Waar moet ik straks heen?”

 Mensen worden in deze tijd geconfronteerd met veel veranderingen. Dat veroorzaakt een hoop onrust. En of die veranderingen wel of niet te maken hebben met de decentralisatie van de AWBZ, een nieuwe Wmo of andersoortig beleid, is voor hen minder interessant. Zij willen weten hoe ze hun leven moeten inrichten op een voor hen prettige wijze. En dat lijkt geen gemakkelijke opgave, want zij zien hun toekomst op het gebied van gezondheid, werk en inkomen bepaald niet rooskleurig tegemoet. Lees verder...

Logo Ieder(in).“Meer oplossen in eigen kring: kan dat?”

Het idee dat veel professionele zorg kan worden overgenomen door vrijwilligers vinden de geïnterviewden weinig realistisch. Een vrouw van 51 met een visuele beperking zegt daarover: “Familie/buren zijn betrokken en willen wel wat doen, maar begrijpen het toch nét niet. Ze begrijpen de problematiek van iemand niet of missen de ‘handvatten'.” Lees verder...

Aanbevelingen

De cliëntenorganisaties doen op grond van de uitkomsten een aantal aanbevelingen voor lokaal beleid. Lees verder...

Volgende stap: 2e cliëntenraadpleging

Het vervolg op dit verdiepend onderzoek, komt er alweer aan. Straks, in september, wordt aan cliënten en mantelzorgers opnieuw gevraagd om hun ervaringen met de decentralisatie AWBZ te melden via de tweede digitale raadpleging Zorg naar gemeenten. Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.