Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : raadpleging Zorg naar gemeenten (3)

 

Informatief

Cliënten hebben duidelijkheid nodig over zorg van gemeente

AVI-raadpleging laat zien dat er meer voorlichting nodig is over de overgang van zorg naar gemeenten. Cliënten hebben te maken met veel veranderingen en weten vaak niet wat de gevolgen daarvan zijn voor hun dagelijks leven. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Gemeenten kunnen problemen voorkomen door de weg naar zorg en ondersteuning beter uit te leggen. Lees verder...

Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes

Niet alleen de AVI-monitor laat zien dat in veel gemeenten het keukentafelgesprek te snel en te onzorgvuldig is ingevoerd. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat het keukentafelgesprek nog veel kinderziektes vertoont. Lees verder...

Aanbevelingen voor gemeenten die worstelen met keukentafelgesprek

Omdat uit AVI-raadpleging blijkt dat keukentafelgesprek nog veel kinderziektes vertoont, doen cliëntenorganisaties aanbevelingen aan gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn ondersteunt de aanbevelingen. Lees verder...

Van Rijn ondersteunt aanbevelingen keukentafelgesprek en schoonmaakhulp

Staatssecretaris Van Rijn ondersteunt de aanbevelingen en brengt ze ook in gesprekken onder de aandacht van wethouders en gemeenten. Zijn reactie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: gemeenten gaan inderdaad in de fout en moeten hun leven beteren. Lees verder...

 

Opinie

Logo NPCFPatiëntenfederatie NPCF: “Zorgen om uitkomsten AVI”

Meer dan 3000 cliënten en mantelzorgers vulden een vragenlijst in tijdens deze ronde van de cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Eén ding hebben ze vrijwel allemaal gemeen. Hun contact met de gemeente gaat moeizaam. Cliënten weten niet wat ze kunnen verwachten en mantelzorgers zien soms door de bomen het bos niet. Lees verder...

Logo Ieder(in)Ieder(in): “Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben”

Tijdens gesprekken die AVI dit voorjaar voerde, maar ook uit de vele telefoontjes en mailtjes die Ieder(in) krijgt, blijkt een grote onzekerheid over de toekomst. Houd ik de begeleiding die ik op dit moment heb? Hoeveel moet ik straks aan eigen bijdrage gaan betalen? Moet ik een groter beroep op vrijwilligers doen? Opvallend veel mensen geven aan dat zij die onzekerheid fnuikend vinden. Lees verder...

Logo OogverenigingOogvereniging: “Goed geïnformeerd is het halve werk”

Als Oogvereniging zijn we blij dat onze achterban de weg naar zorg en ondersteuning goed weet te vinden. De conclusie van de AVI-monitor is immers dat mensen met een zintuigelijke beperking weten waar ze zich moeten melden voor het gesprek met de gemeente. Zij nemen het initiatief en voelen zich geïnformeerd over het vervolgtraject bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening. Lees verder...

Logo LPGGzLPGGz: “Zorg snel voor duidelijkheid om verergering klachten te voorkomen”

Bijna de helft van de mensen met een psychische achtergrond blijkt niet te weten waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente en slechts 16% van de mensen met een psychische achtergrond is gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit soort onduidelijkheden van de kant van gemeenten zorgt voor extra stress en daardoor kunnen psychische klachten verergeren. Lees verder...

Logo MezzoMezzo: “Gemeenten nodigen mantelzorgers niet uit”

Mezzo vindt het betreurenswaardig dat mantelzorgers door gemeenten vaak niet uitgenodigd worden voor het keukentafelgesprek. Lees verder...

Logo PCOBPCOB: “Niet verrast door uitkomsten AVI-monitor”

AVI-monitor bevestigt meldingen van ouderen bij Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van PCOB, Unie KBO en omroep MAX. Lees verder...

 

Vervolg

Goed voor elkaar? Nieuwe raadpleging Zorg naar gemeenten

Wat zijn de ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften? Om daar achter te komen, start op 3 september de vierde digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.