Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief AVI-extra : raadpleging Zorg naar gemeenten (1)

Extra Nieuwsbrief - 'Cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten'

 

Verhalen vertellen soms meer dan tabellen. In de raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’ hebben wij mensen gevraagd welke beperkingen zij ervaren op verschillende levensgebieden, welke oplossingen er gevonden zijn en wat er goed gaat volgens hen. Maar we vroegen ook wat beter kan. Zo wilden we een beeld krijgen van de ervaring van zorg en ondersteuning vóór de transitie AWBZ-Wmo plaats vindt.
Zo’n zesduizend mensen reageerden. Hun antwoorden laten zien dat veel zorg en ondersteuning door mantelzorgers wordt gegeven. Mensen die een beperking ervaren en mantelzorgers geven beiden aan dat het samenspel van informele en formele zorg om verbetering vraagt.
Veel mensen hebben ook de moeite genomen om hun leven met beperkingen, zorg en ondersteuning uitgebreid te beschrijven. Omdat deze verhalen veel inzicht geven, hebben we ervoor om ze een belangrijke plaats te geven. Niet alleen in het rapport, maar ook in deze extra AVI-nieuwsbrief.

Winny Toersen
Projectleider Cliëntenmonitor Aandacht voor iedereen

Inhoud

Zelfredzaamheid ontstaat niet vanzelf

Vhronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten, waaraan bijna zesduizend mensen met een beperking in het najaar van 2013 hebben meegedaan. Lees verder...

Tevreden met AWBZ, Wmo kan beter

Welke beperkingen ervaren mensen, hoe lossen ze dat op en wat vinden ze van die oplossingen? Dat zijn de vragen achter de raadpleging. De uitkomst is onder meer dat mensen matig tevreden zijn over de ondersteuning die mantelzorgers krijgen. Ze zijn tevreden over de zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ en voor de Wmo zien ze flink wat verbetermogelijkheden. Lees verder...

“Door pgb passende hulp, ook bij complexe problemen”

“Er bestaan richtlijnen voor hulp aan mensen met een visuele handicap en voor mensen met een lichamelijke beperking, maar niet voor mensen met een visuele én een lichamelijke beperking. Je krijgt daardoor niet de hulp die je nodig hebt.” Mensen met een pgb zijn het meest tevreden over de zorg en ondersteuning die ze nu krijgen. Zorg daarom dat mensen kunnen kiezen: een volwaardig pgb of zorg in natura. Lees verder...

“Voor mantelzorg is samenspel nodig”

“Na twaalf jaar non-stop mantelzorg geven, merk je dat vermoeidheid parten gaat spelen. Je wordt beperkt in je eigen leven. Je kunt hier met niemand over praten en het zou fijn zijn als professionele hulp dat zou signaleren.” Mantelzorgers zijn matig tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Daarnaast zijn ze bang dat het beroep op mantelzorg gaat toenemen, terwijl de mantelzorgers zelf minder ondersteuning krijgen. Wat volgens hen nodig is, is een beter samenspel tussen informele en formele zorg, maar ook passende mantelzorgondersteuning die per doelgroep kan verschillen. Lees verder....

“Als ouders wil je het liefst zelf voor je kind zorgen”

“Als ouders wil je het liefst zelf voor je kind zorgen. Nu ons zoontje groter en zwaarder wordt, maar ook door de combinatie van verstandelijke/lichamelijke beperking en autisme lukt dat niet meer. We zijn uiteindelijk toch overgestapt op professionele hulp, zowel in de vorm van thuisbegeleiding als persoonlijke zorg.” Mensen met verstandelijke beperking blijken het meest kwetsbaar in situaties waar er een groter beroep wordt gedaan op hun zelfredzaamheid. Overschat daarom de mogelijkheden voor oplossingen in eigen kring niet. Lees verder...

Goed gesprek over lokale situatie

“Zo’n 6.000 mensen die vertelden over hun persoonlijke ervaringen, dat is informatie waar Wmo-raden en belangenbehartigers echt iets mee kunnen”, aldus Hans Martin Don, voorzitter van het programma Aandacht voor iedereen. “De komende tijd gaan de AVI-adviseurs de resultaten van de monitor gebruiken voor een goed gesprek over de lokale situatie.” Lees verder...

Hoe kun je de resultaten gebruiken?

De rapportage is een mooie aanleiding voor een goed gesprek over de situatie in je eigen gemeente. AVI-adviseurs kunnen helpen om de landelijke resultaten te koppelen aan de ontwikkelingen in de lokale praktijk. Lees verder...