Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsflits 49 - onderzoek Zorg naar gemeenten

 

AVI-nieuwsflits 49 - Onderzoek Zorg naar gemeenten

Inhoud

Mensen willen elkaar helpen maar verwachten steun van hun gemeente
“Er wordt verondersteld dat je alles zelf kunt regelen”
Niet blij
Het kan beter: actiepunten voor gemeenten
Commentaar van de cliëntenorganisaties
De balans opgemaakt

 

Mensen willen elkaar helpen maar verwachten steun van hun gemeente

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de vierde digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar? Lees verder =>

“Er wordt verondersteld dat je alles zelf kunt regelen”

In de digitale raadpleging werd ook gevraagd naar ervaringen met de gemeente. Veel deelnemers antwoorden dat het gesprek met de gemeente over ondersteuning nog niet naar wens verloopt. Lees verder =>

Niet blij

Niet alleen de AVI-monitor laat zien dat er cliënten en hun naasten vinden dat er nog veel kan verbeteren rond informele zorg en rond het gesprek. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat betrokkenen niet blij zijn met hun gemeenten. Lees verder =>

Het kan beter: actiepunten voor gemeenten

De cliëntenorganisaties doen een aantal concrete aanbevelingen aan gemeenten. In een factsheet die naar Wmo-wethouders, Wmo-raden en plaatselijke belangenbehartigers is gestuurd pleiten ze bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Lees verder =>

Commentaar van de cliëntenorganisaties

De negen AVI-partners blijven de overheid oproepen tot actie, maar ze bieden ook actief hun hulp, netwerk en expertise aan om de informele zorg en de keukentafelgesprekken te verbeteren. Lees verder =>

De balans opgemaakt

De AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten heeft zicht gegeven op de beleving en ervaringen van cliënten en mantelzorgers. Eind 2015 zijn er vier digitale raadplegingen afgerond en het rapport van het vierde verdiepende onderzoek komt binnenkort beschikbaar. Terugkijkend zien we dat de uitkomsten gebruikt zijn om de leefwereld van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben daadwerkelijk te verbeteren. Lees verder =>

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.