Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Project de Kanteling Wmo

Aan de slag met meedoen in de Wmo

Logo de KantelingDe CG-Raad, VCP en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) zijn gestart met het project Kanteling Wmo. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan zij aan de slag met de compensatieplicht uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het ministerie van VWS is positief over het projectvoorstel en heeft een subsidie voor tenminste een jaar toegekend. 

De compensatieplicht in de Wmo betekent: compenseer mensen voor de beperkingen die zij ten gevolge van een handicap of chronische ziekte ondervinden, op zo’n manier dat zij kunnen meedoen aan de samenleving. Een van de doelen van het project is een nieuwe modelverordening, waarin de compensatieplicht goed is uitgewerkt, op een manier dat hij recht doet aan de geest en letter van de wet.

De Kanteling
De Kanteling wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het belangrijkste doel van de Kanteling is de huidige uitvoering van de Wmo zo te 'kantelen' dat participatie centraal staat. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet slechts vanuit de bestaande voorzieningen. In de praktijk van alledag weten én mensen met een handicap én ambtenaren vaak niet goed wat er mogelijk is met de compensatieplicht. Nog te vaak kijken zij voor een probleem alleen naar het verstrekkingenboek en de bestaande voorzieningen. Terwijl het gaat om: hoe kan iemand meedoen? Wat gebeurt er in het leven van die persoon? Hoe heeft hij zijn leven georganiseerd, welke ambities heeft hij? Wat zijn zijn hobby’s, welk vrijwilligerswerk heeft hij en bij wie gaat hij graag op bezoek? Wordt hij hierin belemmerd?

Mensen met een handicap zullen duidelijk moeten maken hoe hun leven eruit ziet en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Zo kunnen zij samen met de gemeente kijken welke belemmeringen uit het dagelijkse leven ‘gecompenseerd’ moeten worden. Dat gaat verder dan het aanvragen van een concrete voorziening. Bijvoorbeeld wanneer iemand op een bepaald moment en in zijn keuken niet (langer) voor zichzelf kan koken vraagt hij niet de voorziening ‘tafeltje dekje’ aan, maar overlegt hij met de gemeente over de oplossing van dit probleem. Die oplossing kan ook zijn een aanpassing van de keuken.
Dit is een andere benadering dan de meeste mensen met een handicap en ambtenaren gewend zijn. Mensen met een handicap en ambtenaren moeten voortaan een gesprek 'aan de keukentafel' voeren om uit te zoeken wat de vraag is en welke oplossingen op maat mogelijk zijn. Deze kanteling in denken en doen is de kantelgedachte.

Wat gaan we doen?
Deze nieuwe manier van denken en doen vraagt openheid voor de kantelgedachte en veel inzet van ambtenaren en mensen met een beperking. De CG-Raad, VCP en de CSO gaan daarom lokale belangenbehartigers ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de Kanteling. De VNG ondersteunt vanuit zijn project de lokale ambtenaren. CG-Raad, VCP en CSO willen in de Kanteling zoveel mogelijk samenwerken met de VNG.