Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

AVI-toolkit

De Adviseurs Versterking Wmo beschikken over een aantal handige hulpmiddelen waarmee ze Wmo-raden en belangenorganisaties kunnen helpen. Onderdelen van deze 'gereedschapskist' zijn bijvoorbeeld:

Toolkit

Handreikingen (leidraad) ontwikkeld door Aandacht voor iedereen:

Kennisdossiers

Kennisdossier ontwikkeld in samenwerking met MOVISIE en-of Vilans :

Kantelingshandreikingen