Homepage AVI

aandacht voor iedereen

Home Klootschieten
Voorlezen Versturen Afdrukken

“Wij organiseren klootschietwedstrijden, wat doen we hier?”

Informatiebijeenkomst over burgerparticipatie in Epe

Foto Marjolijn Haasbroek en Klaas Huisman.Marjolijn Haasbroek en Klaas Huisman van de Wmo-adviesraad in Epe organiseerden op 20 april jl. samen met Henk Beltman van Aandacht voor iedereen, een informatiebijeenkomst over burgerparticipatie voor vrijwilligersorganisaties en wijk- en dorpsverenigingen.

Vrijwilligersorganisaties, ouderenverenigingen, wijk- en dorpsverenigingen worden steeds belangrijker. Ze kunnen burgers helpen om hun eigen leven te blijven leiden, onder meer door het inzetten van hun sociale netwerken. Daarom is er steeds meer aandacht voor dit soort 'burgerprojecten': gezamenlijk georganiseerde initiatieven van burgers zelf om veranderingen in de samenleving te realiseren.
Marjolijn Haasbroek is secretaris van de Wmo-raad in Epe. “We werken veel samen met andere Wmo-raden en belangenorganisaties uit de regio. Henk Beltman helpt ons om te onderzoeken hoe bepaalde zaken in gemeenten geregeld zijn. Zo zagen we dat vrijwilligersorganisaties door alle transities een steeds belangrijker positie krijgen. Er wordt steeds meer van hun gevraagd. We wilden samen met de vrijwilligersorganisaties uit Epe verkennen wat hun rol in de Wmo kan zijn en wat hun kansen en mogelijkheden zijn. Met hulp van programma Aandacht voor iedereen hebben we de informatiebijeenkomst over burgerparticipatie echt verder kunnen brengen.”

Programma

Er kwamen zo’n 30 afgevaardigden van buurt- en wijkverenigingen en vrijwillige hulporganisaties uit Epe en de buitengebieden en dorpen. Marjolijn Haasbroek: “In de bijeenkomst hebben we eerst wat meer uitgelegd over de Wmo en het keukentafelgesprek. Henk gaf door zijn presentatie richting aan de bijeenkomst. Daarmee kwam iedereen op hetzelfde niveau. Dat was nodig omdat niet alle deelnemers met de materie bekend waren. In de discussie die daarop volgde bracht hij helderheid door veel praktische voorbeelden te geven. Hij liet zien hoe je burgerinitiatieven opzet, wie je daarbij kunt betrekken (zoals gemeente) en hoe je het concreet invult.”
Het belang van de Wmo voor buurt- en wijkverenigingen en het belang van deze vormen van burgerparticipatie is zeker niet vanzelfsprekend voor veel actieve vrijwilligers. “Ze kwamen met de gedachte ‘wij organiseren klootschietwedstrijden, wat doen we hier?’ en gingen weg met nieuwe ideeën en aanknopingspunten,” aldus Marjolijn Haasbroek: “De bijeenkomst kwam in het begin wat moeilijk op gang. Zo zat er achter in de zaal een bestuurslid van een buurtvereniging, na vijf minuten zei hij ‘ik geloof dat ik hier helemaal verkeerd zit’. Ik heb hem gevraagd om even te blijven, ‘er komt nog meer’. Na ieder verhaal liet hij weten ‘ik snap het nog steeds niet’. Ik heb nogmaals gevraagd om geduld te hebben. Na de presentaties kwam er een leuke discussie los. Henk gaf daarin zijn voorbeelden van burgerparticipatie en burgerinitiatieven. We benoemden kansen en mogelijkheden. Na deze discussie liet dezelfde man weten ‘ik snap het en ik ben blij dat ik hier vanavond was!’.”

Foto Henk Beltman.Voorgesprek

“In Epe willen de ambtenaren graag weten wat wij als Wmo-raad doen en van plan zijn. Om draagvlak te creëren deed Henk de suggestie om een voorgesprek met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de wijk- en buurtverenigingen te arrangeren. Voor dat gesprek heb ik twee bestuursleden van vrijwilligersorganisaties en de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de wijk- en buurtverenigingen uitgenodigd. Hun input en inspiratie was zeer stimulerend voor de ambtenaar. Niet alleen wilde hij aan de slag gaan met alle plannen en activiteiten, maar hij is later ook naar de bijeenkomst over burgerparticipatie gekomen.”

Resultaat

Marjolijn Haasbroek kijkt met genoegen terug naar de bijeenkomst. “Ik hoop dat we bewustwording hebben gecreëerd en aanknopingspunten hebben kunnen bieden. Hopelijk kunnen de ouderenverenigingen, de gemeente, wijk- en buurtverenigingen hier mee verder. Samen met Aandacht voor iedereen hebben we een mooi begin kunnen maken: ‘we hebben een open landschap gecreëerd’. Wij hebben de mogelijkheden geschetst en het is nu aan de vrijwilligersorganisaties om te kijken of ze er iets mee kunnen. Als Wmo-adviesraad blijven we ons verdiepen in de transities en zullen we het onderwerp burgerparticipatie levend houden. Binnenkort willen we bijvoorbeeld aankloppen bij mantelzorgerorganisaties en ook hen bij deze ontwikkelingen betrekken.”

Verder lezen

AVI-kennisdossier 3 gaat over burgerprojecten in zorg en welzijn. Er wordt beschreven wat burgerprojecten zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ook wordt geschetst hoe Wmo-raden om kunnen gaan met burgerprojecten. Daarnaast wordt een aantal concrete voorbeelden van burgerparticipatie beschreven.

[interview: Liza van Wessel]