Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Handreikingen Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018
Versturen Afdrukken

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Dat betekent dat politieke partijen in de komende maanden hun verkiezingsprogramma’s opstellen, kandidaat-raadsleden selecteren, verbindingen leggen met burgers en organisaties en zich op allerlei andere manieren voorbereiden op die verkiezingen.

Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar een goede gelegenheid om de politieke partijen en kandidaat-raadsleden te benaderen.

 

U kunt hen uw suggesties aanreiken voor een goed gemeentelijk beleid en voor de transformatie van onder andere welzijn, zorg, arbeid en wonen vanuit burgerperspectief.

Vanuit het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ geven wij u via deze handreiking zowel enkele algemene ideeën vanuit burgerperspectief als 15 concrete inhoudelijke aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid. Vervolgens reiken wij enkele suggesties aan voor initiatieven in het contact met een politieke partij of gemeenteraadslid.