Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Handreikingen Handreiking over de aanpak van armoede op lokaal niveau
Versturen Afdrukken

Handreiking over de aanpak van armoede op lokaal niveau

Armoede is een situatie waarin er onvoldoende materiƫle, culturele en sociale middelen zijn, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die als minimaal wordt gezien. Armoede heeft een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Armoede onder Nederlanders, vooral onder gezinnen met kinderen, neemt toe. Er wordt veel energie gestoken in het terugdringen van armoede, maar de huidige maatregelen lijken niet te werken.

De vraag die in deze handreiking centraal staat: welke maatregelen kunnen op gemeentelijk niveau genomen worden om armoede te verminderen? Het gaat daarbij om maatregelen die de gemeente, mensen zelf en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau kunnen nemen.