Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 24 resultaten gevonden.
Thema: Vervoer Volgorde  

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk Oog voor doven, slechthorenden en tos? Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten Welke rol(len) kies je als Wmo-raad? Samen14

Producten AVI

AVI-monitor: Steun gemeente nodig Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd? Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuwsSignalering

 

Begeleiding die niet stopt bij de grenzen van een levensgebied: daarmee zouden veel mensen met een beperking enorm geholpen zijn. Het integraal pgb maakt die integrale ondersteuning mogelijk. Nu moet de gemeente het nog ontdekken en omarmen, vertellen zeven kenners.

‘Landelijke stem ook lokaal’ was het thema van de netwerkbijeenkomst die Ieder(in) en Aandacht voor iedereen organiseerden. Ruim 30 betrokkenen bij lokale cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen waren naar Utrecht gekomen om samen te kijken hoe je kunt zorgen dat de stem van al die verschillende mensen met een beperking of chronische ziekte in hun gemeenten wordt gehoord.

Hoe staat het met de Publieke Gezondheid en redzaamheid in uw gemeente?

Mantelzorgers in Goes kunnen bij de gemeente een speciale parkeervergunning krijgen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit. Alleen, in de praktijk lopen mensen tegen nogal wat problemen aan. Wat is de beste oplossing? Moeten gemeenten inzetten op specifiek Wmo-vervoer of is de nieuwe trend richting integraal vervoersbeleid misschien toch een beter antwoord?

Decentralisatie in Gelderland in kaart gebracht

Omroep Gelderland laat op overzichtelijke kaartjes zien wat er gebeurt na de decentralisaties. Wat gebeurt in welke gemeente bijvoorbeeld met dagopvang, vervoer en mantelzorgondersteuning.

Landelijke bijeenkomst over Wmo-vervoer, Regiotaxi, toegankelijk stads- en streekvervoer, leerlingenvervoer, vervoer van en naar dagbesteding en vrijwilligersvervoer.

Samen sterk voor toegankelijk en veilig vervoer

Gemeenten moeten het doelgroepenvervoer gaan regelen en wijzen mensen er op dat zij meer gebruik kunnen gaan maken van het openbaar vervoer (OV). Dit OV is pas in 2030 volledig toegerust op ouderen en mensen met een beperking. Veilig deelnemen aan het OV is dus voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk. Ilonka Novak, projectleider vervoer: “Belangenbehartigers en Wmo-raden moeten zich juist nu samen sterk maken voor toegankelijk vervoer voor iedereen.”

Gelderse gemeenten onderzoeken mogelijkheid om scootmobielen te delen.

Zebra’s checken tot 1 oktober

CG-Raad, Platform VG en VCP roepen belangenbehartigers op om nog meer zebra’s te checken. Nadat de Actie Zebracheck werd gelanceerd tijdens de Road Safety week zijn er al een groot aantal zebra’s en oversteekplaatsen met verkeerslichten gecontroleerd. Het belang van zo’n check is duidelijk. Er blijken onder meer knelpunten bij zebra’s en oversteekplaatsen rond onderhoud, voorzieningen en aanleg.

Een inventarisatie van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer kwam tot meer dan 150 initiatieven op gebied van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Conclusie: Mensen willen zelf personenvervoer regelen, maar dan zonder overheidsbemoeienis.

Oproep: Doe mee en ga zebra’s checken tijdens de Road Safety Week van 6 tot 12 mei.

Meer aandacht voor voetgangers is nodig in het verkeers- en vervoersplan van de gemeente, zegt Cliëntenbelang Amsterdam.

In 2012 zijn er weer meer treinen en stations toegankelijk geworden voor reizigers met een beperking.

Openbaar vervoer moet toegankelijker worden

Het openbaar vervoer moet toegankelijker worden.

Lancering keuzewijzer scootmobiel

Op 13 maart werd de Keuzewijzer Scootmobiel gepresenteerd.

Passende scootmobiel: meer rijplezier

Omdat een passende scootmobiel veiliger is en meer rijplezier geeft, heeft BVM de 'keuzewijzer scootmobiel' ontwikkeld.

Minister Plasterk wil dat gemeenten straks 16 miljard euro krijgen 'met maximale beleidsvrijheid voor maatwerk' om AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging, werk en jeugdzorg zelf te organiseren. Het geld voor de decentralisaties wordt ‘ontschot’ ingezet. Er is geen verantwoording per potje nodig. Wel moeten gemeenten gaan samenwerken en zo nodig fuseren.

In opdracht van het ministerie van VWS werkt KpVV aan een handreiking ‘vervoer dagbesteding extramuraal’. Ondanks dat de decentralisatie van de AWBZ-functie dagbesteding extramuraal controversieel verklaard is, wil Kpvv de handreiking afronden en verspreiden.